30 Oktyabr 2016, 15:37
  • Ha rujnə doyemon və Ferekans

Ha rujnə doyemon və Ferekans

Ha rujnə doyemon :

13:50 tosə 14:50 de Tehroni vaxti

13:20 tosə 14:20 de Boku vaxti

 

Bə şəvnəy tikror:

21:50 tosə 22:50 de Tehroni vaxti

21:20 tosə 22:20 de Boku vaxti

 

Ferekans:

Miyonə ləpə(dalqğə) (MW) restə -702 Kilohertz

FM ləpə(dalğə)-restə 101/3 meqahertz