09 İyul 2018, 14:37

İmruj(deşambə) 2018-nə sori İyuli 9, Hicri Ğəməri 1439-nə sori Şəvvalə manqi 25 de viloyət və imoməti osmoni 6-nə ostovə İmom Cəfəre Sadığ(ə) şəhodəti sorqardış bərobəre.

İmom Cəfəre Sadığ(ə) ıştə qəncin və bərəkətinə umri mıddətədə de dərs klason bərpo karde və islami tərəfdoron əcumlə şiəyon və sınnionro ıştəni bo cəvob doe bənə ovardənin ğəror doe karde zınəş be de məntığ və dəlili çı şiyə məktəbi ğudrət bə həmmə islami tərəfdoron subut bıkə.

təğ

komment