• İran\\\\\\\'da cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 adayın ikinci tur tv. münazarası
    İran\\\\\\\'da cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 adayın ikinci tur tv. münazarası

İran'da 19 mayıs tarihinde yapılacak 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak 6 adayın ikinci tur tv. açık oturumunda bugün siyasi ve kültürel meseleler yoğun olarak yer aldı.

Adaylardan şimdiki cumhurbaşkanı Ruhani, 'Batının sade yaşantısı ile İslami İran'da sade yaşantı arasında farklılık nedir?' sorusu ile  İslami İrani sade yaşantısına dayalı  ne gibi programınız var?' sorusuna verdiği cevapta; '''Bizim kültür meselemiz ve toplumumuzda sade yaşam konusu köklü bir konudur ve bugün biz, toplumumuzun daha fazla özgürlük hissettiğini görüyoruz' ve halka karşı nasıl tutum sergilememiz gerektiğini bilmeliyiz'' dedi.

Adaylardan İshak Cihangiri de, ''bugün aziz İran bölgenin en güvenli ve güçlü ülkesidir, sizin kalıcı savunma gücü ve milli güvenlikle ilgili  programınız nedir? sorusuna verdiği cevapta,  ''Cumhurbaşkanlığı makamı deneme ve öğrenme makamı değildir. Bu ülkenin ekonomisi ve halkının, gerginliğe, kavgaya ve yeni siyaseti öğrenmiş kişilere  tahammülü ve takatı yoktur' dedi.

Cihangiri, İrani İslami kültürü diyalog, barış ve huzurla   yerleştirmek gerektiğini  belirterek, 'Bizim kültürümüz hatta   saldırgan güçleri yokedecek özellikte ve güçtedir. Maalesef biz bu özelliğimizden yeterince yararlanamıyoruz'' dedi.

Bu arada adaylardan Mustafa Haşimi Teba da, 'sizin dış politikada önceliğiniz nedir?' sorusu ve terörizmle mücadelede ne gibi bir programınız var? sorusuna verdiği cevapta, İran İslam Cumhuriyeti'nin  dünyada şan ve şerefinin korunmasının öncelikli olduğunu ve ayrıca resmi olarak tanınan ülkelerle teamüle dayalı olarak  güzel ilişkileri arttırmak gerektiğini ve bunun bütün alanlarda olması gerektiğini  ama elbette bu ilişkilerde karşı ülkelerin tutumları gözönüne alınmalı ve her ülkenin tutumuna karşı hareket edilmelidir' dedi.

İran 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından İbrahim Reisi İran milletinin nükleer konudaki haklarının korunması ve Bercamın dikkate alınarak yaptırımların kaldırılması için en gibi etkili çözüm yolunu önerileceğine Bercamın Amerika ve diğer devletler tarafından çiğnenmesinin önlenmesine dair soru üzerine şunları belirtti: 'Bercam müzakereler üzerine imzalanmıştır ve hükümetin öngördüğü süreci bercamın taşıdığı hataları dikkate alarak hem bizim tarafımız hem de karşı tarafın anlaşmaya saygılı olunması gerekir ancak eğer biz mutabakata varmazsak karşı taraf herhangi bir girişimle bizim tesislerimize saldırıya geçecek ki bunun kötü sonuçları olacaktır'. 

İran 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından bir diğeri olan Mustafa Aga Mirselim hükümete muhalif olan akımlar ve siyasi partilere yönelik ne gibi tavır takınacağına dair sorulan soruya yönelik şunları belirtti: 'bütün hükümetler islam inkılabının zaferinden sonra hizmet vermek için çaba harcamalılar ve ellerinden geldiği kadar bir takım başarılar elde etmişlerdir. Bizim meselemiz yapılan faaliyetler ve başkalarının bir takım eleştirilerin ileri sürülmesidir. Bana göre hükümet başarılı olamaza ancak azınlıklar ve halkçı kurumlar ve teşkilatları ve bilimsel, sanatsal ve kültürel teşekküllerin eleştirilerini kabul etmelidir'.

İran 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından Muhammed Bagır Galibaf da bilimsel kalkınmanın hızlandırılması ve eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik ne gibi siyaset izleneceğine dair sorulan soruya yönelik şunları belirtti: 'kültür meselesi herhangi bir toplumdaki en önemli kriterlerden biridir ve hiç kuşkusuz kültürel meselesi konusunda iki husus söz konusudur ki bunlar, topluma yönelik kötümser ve diğeri de iyimser bakış açısına sahip olunmasıdır. Kötümser bakış açısından bir toplumda kültürel meselelere yönelik kapalı ve aşırı derecede denetimin hakim olmasıdır ki bu kötümser bakışın bir parçasıdır ve diğeri de halkçı teşkilatlar ve kurumlarına kendi kabiliyetleri ve güçleriyle bir toplumda istenilen rollerinin olmasıdır ki bu da iyimser bakış açısının bir parçasıdır. Talim ve terbiye bu sürecin en temel konusudur'.  

 

Mayıs 05, 2017 19:33 Europe/Istanbul
Görüşler