• İran
    İran

İmam Humeyni –ra- ulusal uzay üssünün çalışmaya başlaması, İran İslam Cumhuriyetinin bilimsel karnesinde kayda geçti.

İmam Humeyni –ra- ulusal uzay üssü dün ilk çalışmasında, uydu taşıyabilen Simorg roketini başarı ile fırlattı. İran'ın ilk doğrudan fırlatma rampası olan İmam Humeyni -sa- ulusal uzay üssü, uyduların fırlatılmasındaki hazırlama, fırlatma, kontrol ve yönlendirme aşamalarını kontrol eden muazzam bir komplekstir. Dünyanın güncel standartlarına uygun tasarlanıp inşa edilen İmam Humeyni -sa- ulusal uzay üssü, son etapta LEO yörüngesinde İran'ın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir.  İran geçen yıllarda araştırma amaçlı “Nahid”, “Omid” ve “Rased” uydularını başarı ile yörüngeye yerleştirdi. 
İran’ın uzay bilimi alanındaki yeni başarısı, ulusal güç ve iktidarın bileşenlerindendir. Günümüzde İran’ın güç bileşenlerinden biri bilimsel iktidardır, üstelik bu başarı Amerika ve batının zalimane yaptırımlarına rağmen, İran’ın güçlü ve istikrarlı adımları ile kazanılmıştır. İran'ın ilk doğrudan fırlatma rampasının çalışmaya başlaması, İranlıların milli iktidar ve izzetinin yerli imkanlar ve bilime dayanarak gerçekleşti. 
Çağımız, ilim ve teknoloji çağıdır. Artık eskiden olduğu gibi güç bileşeni sadece askeri güçle sınırlı değil ve her ülkenin çeşitli alanlardaki iktidar ve gücünün toplamı, bu konuda etkili olduğu biliniyor. Bilimsel ilerleme ve parlama, daha etki ve geniş yankılara sahiptir. Bu yüzden İran’ın dünya çapındaki bilimsel ilerlemesi ve İranlı bilim insanlarının çalışmaları ile daha da güçlenmesi sayesinde İran’ın bilimsel gücü daha da kendini gösteriyor. 
Bilimsel alanda başarılı olmak, aslında diğer alanlarda da ileriye dönük bir harekettir ve bir çok boyutta etkilidir.  Bu bağlamda islami İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İmam Humeyni –ra- ulusal uzay üssünün hizmete açılması ardından yaptığı açıklamada, “ günümüzde İran için uzay bilimi ve teknolojinin büyük önem taşıdığını, çeşitli bilimsel alanlarda İran’ın güçlenmesinin, daha fazla iktidar ve izzete sebep olacağını” belirtti.
İran’ın uzay dalındaki yeni başarısı, “biz yapabiliriz” sloganın gerçekten ispatıdır. İranlı bilim adamları, özgüven ve daha fazla çalışma ile İslam inkılabı zaferi ardından, tüm ekonomi baskılar ve yaptırımlara rağmen “biz yapabiliriz” sloganını gerçekleştirdiler ve günümüzde de bu stratejik ve ilkeli slogan, İran’ın çeşitli sağlık, askeri, bilimsel vb alanlardaki güç bileşenlerine çeşitlilik kazandırıyor. 
İran’ın uydu taşıyabilen Simorg roketini başarı ile denemesi ile beraber, Amerika senatosu, daha önce temsilciler meclisinde onaylanan İran karşıtı yaptırımları onayladı. Buna ilaveten Amerika dışişleri bakanı uydu taşıyabilen Simorg roketin başarılı fırlatmasını Bercam nükleer anlaşmanın ruhu ve BMGK 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu iddia etti.
Amerika’nın bu iddiası, gerçek dışıdır. Bercam İran’ın bilimsel başarıları önünde bir engel değil ve olmayacaktır; üstelik BMGK kararı da İran’ı uydu göndermekten men etmemiştir. Aslında çeşitli temelsiz ve boş bahanelerle sürekli Bercam’ı ihlal eden ise bizzat Amerika’dır.
Bu bağlamda Amerika'da Stratejik Araştırmalar Uluslararası Enstitüsü başkanı Mark Fitzpatrick dün yaptığı açıklamada, Donald Trump hükümetinin İran tarafından Bercam’ın ihlal edildiğine dair çeşitli bahanelerin temelsiz ve boş olduğunu belirti.
İran'da Simorg roketinin başarı ile fırlatılması, dünya basınında olduğu gibi Türkiye basınında da geniş yankı uyandırırken, bir çok basın kuruluşu bu önemli habere yer verdi. Türkiye medyası İran'da roket ve uydu yapım çalışmaları ile ilgili raporlar yayınlayarak, bu roket ve uyduların fırlatmasının bilimsel hedeflerle gerçekleştiğini, kimseye tehdit arz etmediğini belirtti./

Jul 28, 2017 18:41 Europe/Istanbul
Görüşler