• İslam inkılabının huzurunda Hüseyni Tasua merasimi düzenlendi
    İslam inkılabının huzurunda Hüseyni Tasua merasimi düzenlendi

Hz. İmam Hüseyin'in (as) Kerbela'da şehit edilişinin yıldönümü merasimleri çerçevesinde dün gece Tasua gecesi merasimi İslam inkılabı rehberinin huzurunda, yetkililerin ve halkın çeşitli kesimlerinin katılımıyla İmam Humeyni (ra) hüseyniyesinde düzenlendi.

Bu merasimde, Hüccetülislam Refii, İslami savaşlarda manevi hakimiyeti, bu savaşların en önemli özelliği olarak nitelerken, Allah resulünün sahabelerinin ve Hz.  İmam Hüseyin'in yarenlerinin  tarihi örneklerine ve onların savaşta bile dua, namaz ve zikire verdikleri önemin altını çizerken; 'Cihadın Allah yolunda bir hareket' olduğunu  belirterek, bu yolda ister galip ister mağlup da gelinse, Kuranı Kerim'e göre Allah cihad edenlere karşılığını, mükafatını en iyi şekilde verecektir' dedi.

Sözkonusu merasimde ehlibeyt meddahları  Hz.Hüseyin (as) ve onun kardeşi Hazreti Ebulfazl Abbas'ın şehadetiyle ilgili mersiyeler okudular.

Ehli Beyt İmamlarının 3.sü İmam Hüseyin (as) hicri kameri takvime göre 61. yılın 10 muharrem tarihinde Kerbela'da şehit edildi. 

Sep 30, 2017 08:07 Europe/Istanbul
Görüşler