• Amerikalıların İslam inkılabı muhafızlar ordusundan öfkesinin sebepleri
    Amerikalıların İslam inkılabı muhafızlar ordusundan öfkesinin sebepleri

İran İslam cumhuriyeti savunma bakanı, Amerikalı yetkililer ve hükümetinin İslam inkılabı muhafızlar ordusuna yönelik son tehditlerine karşı tepki olarak, İslam inkılabı muhafızlar ordusunun, bölgede terörizm ile mücadelenin en ön safında teröre karşı en güçlü kurum olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Emir Hatemi dün yaptığı açıklamada, İslam inkılabı muhafızlar ordusu, İran silahlı kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerinin birlik ve vahdet içinde Amerika hükümetinin düşmanca siyasetleri ve gerginlik oluşturan girişimlerine karşı durarak, vekalet savaşı ve terörizmin yayılması ile bölge güvenliğinin tehlikeye düşürülmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

İran İslam inkılabı muhafızlar ordusu, İran İslam cumhuriyetinin en önemli ve etkin kurumlarından biridir ve İslam inkılabı ülkülerini koruma ve inkılap düşmanlarının komplolarını engelleyerek defetmek de bu halkçı kurumun en önemli görevleridir. İslam inkılabı muhafızlar ordusu, İslam inkılabı ilkelerini koruma hedefi doğrultusunda ve İslam cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'in –ra- direktifi ile kuruldu. İslam inkılabı zaferinden geçen yaklaşık 40 yılda İslam cumhuriyetinin ilerlemesi ve her geçen gün artan iktidarında özellikle de askeri alanda önemli ve belirleyici rolü oldu. İslam cumhuriyeti nizamının devrilmesi komplosu düşmanların uzun vadeli hedefleri doğrultusunda yer alıyor, fakat bu komplo, İslam inkılabı muhafızlar ordusu gibi önemli kurumların varlığı gibi hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir, bu da Amerika'nın öfkelenmesine sebep oluyor.

İslam inkılabı muhafızlar ordusunun İslam cumhuriyeti nizamın siyasi iktidarındaki etkin rolüne ilaveten, bölgesel alanda da sınır ötesi tehditleri iyi tanımlıyor ve onları püskürtüyor. Suriye'de vekalet savaşı başlatmanın en son hedefi de İslam cumhuriyeti nizamı ile karşı karşıya gelmekti, fakat İslam inkılabı muhafızlar ordusunun, Amerika ve Siyonist rejim israil'in desteğindeki kiralık teröristlerle mücadele alanındaki güçlü varlığı Amerika ve müttefiklerinin oyununu suya düşürdü.

Günümüzde İslam inkılabı muahfızlar ordusu yumuşak ve fiziki savaş boyutlarında İslam cumhuriyeti nizamı düşmanlarının komplolarını suya düşürerek tüm hesaplarını altüst etmiştir. Amerika'nın İslam cumhuriyeti nizamı ile dolaylı ve dolaysız karşılaşmalarındaki başarısızlıkları, onların her zaman bu muktedir nizamın organ ve kurumlarının adını kötüye çıkarmak için çalışmaya girmesine sebep oluyor. İslam inkılabı muhafızlar ordusunun Irak ve Suriye'de teröristlerle savaştaki belirleyici ve olumlu rolü nedeni ile hedef alınmasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bölge halkı arasında "İslam inkılabı muhafızlar ordusu-Seaph'a karşı korku salmak da Amerika ve Siyonist rejim tarafından ve bölgenin bazı gerici Arap rejimlerin desteği ile sürdürülen bir komplodur, zira onlar bölgede terörizm kökünü kurutmaya çalışan bir kurumu, terörizme destek vermekle suçluyorlar.

Amerika başkanı Trump, İslam inkılabı muhafızlar ordusunu kara listeye alma çalışmaları, Amerikalı askerlerin Suriye ve Irak'ta IŞİD ile eşdeğer olduğu bir sırada yürütülüyor. Suriye ve Irak'ta sivillerin hedef alınması, Suriye'de terörist grupları yönetmek hedefi ile IŞİD elebaşlarını gece karanlığında başka bölgeye sevkedilmesi, ayrıca teröristlere havadan silah desteği sağlanması ise Amerikalı askerlerin IŞİD ile eşdeğer olmasının en bariz delillerdir.

Bu gerçekler, bölgede terör karşıtı en güçlü ve sevilen güçlerden olan İslam inkılabı muahfızlar ordusuna, Trump yönetimi tarafından düşmanlığının sebeplerini açıklıyor. Bu şartlar altında Amerika'nın İslam inkılabı muhafızlar ordusuna yönelik her girişimi, İran'ın kesin tutumu ile karşılaşacaktır. Bu bağlamda İran savunma bakanı general Emir Hatemi de yaptığı açıklamada, İslam inkılabı muahfızlar ordusunun terörist tanıtılması ve yaptırım uygulanmasının Amerika tarafından bir çeşit terör girişimi sayılacağını vurguladı./

 

Oct 13, 2017 08:19 Europe/Istanbul
Görüşler