Feb 14, 2018 11:53 Europe/Istanbul
  • Tevhidi dinler mensuplarının birliği, barış içinde birbiri yanında yaşamanın sırrıdır

Hac ve Ziyaret İşlerinde Veliyyi Fakih'in temsilcisi ve İranlı hacılar başkanı, Tevhidi dinler mensuplarının dünya barışının sağlanması ve zulme karşı mücadelede birlikte ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini bildirdi.

İRİB haber ajansının bugün verdiği habere göre bugün Tahran'da Türkiye üniversiteleri öğretim üyelerinden bir grupla görüşen Hac ve Ziyaret İşlerinde Veliyyi Fakih'in temsilcisi ve İranlı hacılar başkanı Huccetul İslam Ali Gazi Asker, İran İslam İnkılabının temel hedeflerinden birinin tüm dünya müslümanlarını birleştirmek olduğunu hatırlatarak, bütün müslümanların kardeş olduklarını ve birleşik İslami bir ümmetin oluşması için çaba harcamaları gerektiğini bildirdi.

Uluslararası güvenlik ve dünya barışının sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Hac ve Ziyaret İşlerinde Veliyyi Fakih'in temsilcisi ve İranlı hacılar başkanı, müslüman  düşünürler ve dünyanın özgür insanları arasında bilimsel iletişimin sağlanmasının uluslararası emniyet ve dünya barışı hareketinin sağlanmasına yol açabileceğini bildirdi.

Hacc kongresinin İslam ümmetinin vahdeti için çok önemli olduğunu ve müslümanlar hac döneminde birbirlerini daha yakından tanıyarak birbirlerinin dertleri ile ilgilendiklerini hatırlatan Hac ve Ziyaret İşlerinde Veliyyi Fakih'in temsilcisi ve İranlı hacılar başkanı, Hacc toplantısının İslam aleminin sorunlarının çözümü için bir merkez olduğunu ve BM ve büyük güçlerin İslam ülkelerinin iç işlerine müdahale etmelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cemil Hakyemez ile Prof. Dr. Mehmet Azimli de bu görüşmede, müslümanların birlik ve dayanışmasının önemini hatırlatarak İslam ümmetinin vahdet ve birliğinin müslümanların gelişmesi ve yücelmesine sebep olduğunu bildirdi.

Etiketler

Görüşler