Sep 11, 2018 06:02 Europe/Istanbul
  • Suriyeli mültecilerin dönüşü; hayata dönüş

Son iki yılda Türkiye’den 255 bini aşkın Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğü belirtiliyor.

Suriye’de kriz Mart 2011’de başladı. Zamanla Arap, ibrani, Batı, Türk ittifakının yönlendirmesi ile çok sayıda terörist Suriye topraklarına sızdırıldı ve ardından Suriye’den büyük bir mülteci akını başladı.
Suriye krizi patlak verdiği günde bu ülkenin nüfusu 23.5 milyon kadardı. Ancak teröristlerin üzerinden dayatılan savaş ve yıkım ve yaşam imkanlarının yok edilmesi, Suriyeli 12 milyon vatandaşı mülteci durumuna düşürdü. Bugün Suriye içinde 6 milyon vatandaş mülteci hayatı yaşarken bir o kadarı da yurt dışında avare ve perişan oldu.
Suriye’nin dışına kaçan 6 milyon Suriyeli vatandaşlarından 2.5 ila 3 milyon kadarı Türkiye, 1.2 milyonu Lübnan, 660 bini Ürdün ve yaklaşık 1 milyonu da Avrupa ülkelerine sığındı.
Suriyeli mülteciler son yedi yılda oldukça sıkıntılı ve zor günleri yaşadı. Birçok Suriyeli sığınmacı hatta gitmek istediği ülkeye varmadan ve birçokları da vardıktan sonra hayatını kaybetti. Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümü gittikleri ülkelerde mülteci kamplarında yaşamak zorunda kaldı, oysa bu kampların en düşük yaşam imkanlarından bile yoksun oldukları belirtiliyor.
BM mülteci işleri yüksek komiserliği son raporunda Ürdün’de bulunan Suriyeli mültecilerin yüzde 93’ten fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiklerini açıkladı.
Öte yandan Suriyeli mültecilerin gittikleri ülkelerin vatandaşlarının kinayeli ve incitici bakışları ve sözleri, bu insanları ruhsal açıdan çökerten bir başka etkendir. Bundan başka Suriyeli mülteci çocuklar eğitim hakkından yararlanamadıkları ve kadınları ve kızlarından bazıları da sığındıkları ülkelerde cinsel taciz ve tecavüze maruz kaldıkları belirtiliyor.
Yurt dışına kaçan Suriyeli mültecilerin, içinde bulundukları şartların çok vahim olduğu belirtiliyor, öyle ki BM mülteci işleri yüksek komiserliği raporunda Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşların yüzde 90’dan fazlası ülkelerine geri dönmek istediklerini kaydetti.
Şimdi özellikle son iki yılda Suriye ordusu ve müttefiklerinin terörle savaşta elde ettikleri büyük zaferlerin ardından Suriyeli mültecilerin arasında anavatanına geri dönme umudu doğmaya başladığı belirtiliyor. Gerçi bu vatan şimdi teröristlerin işgali yüzünden enkaza dönüştüğü de gözleniyor.
Rusya yönetimi geçen ay Suriyeli mültecilerin vatanına geri dönmek için adım adım uygulanacak bir plan hazırladı. Bu plana göre Lübnan topraklarına sığınan 890 bin Suriyeli mültecinin Suriye’ye geri dönmeleri bekleniyor.
El Şark El Osat gazetesi ise Lübnanlı resmi kaynaklardan naklen geçtiği haberinde, geçen 23 Temmuz tarihinden 23 Ağustos tarihine kadar 16 bin Suriyeli mültecinin gönüllü olarak Suriye’ye geri döndükleri kaydedildiğini belirtti. Bundan başka Türkiye’de bulunan 255 bin Suriyeli mültecinin de ülkelerine geri döndükleri belirtiliyor.
Gerçi Suriye yönetimi teröristlerin işgalinden kurtardıkları bölgelerde mültecilerin geri dönüşü için ilk şartları hazırladığı belirtiliyor, ama yine de bu insanların yaşama geri dönüş için uluslararası insani kurum ve kuruluşların ve çeşitli ülkelerin insani yardımlarına muhtaç olduğu söylenebilir./

 

Görüşler