Dec 10, 2018 06:46 Europe/Istanbul
  • Filistin
    Filistin

Filistin İslami direniş hareketi-Hamas, Filistinlilerin ilk intifadası olan "taş intifadasının" 31. Yıldönümünde hedeflerine ulaşıncaya dek dönüş yürüyüşlerinin devam edeceğinin altını önemle çizdi.

Hamas hareketi Filistin birinci intifadanın 31. Yıl dönümünde "direnişin tüm ilahi dinlerin meşru saydığı ve uluslararası yasaların resmiyete tanıdığı bir hak olduğuna işaretle, Amerika'nın zorbalıkla Filistinlileri bu haklarından mahrum bırakmaya hakkı olmadığını belirtti.
Filistin ilk intifadası olan "Taş İntifada" aralık 1987 yılında ve Gazze şeridinin kuzeyinde Cebalia kampında başladı ve daha sonra tüm Filistin kentleri ve kamplarına yayıldı. Filistin halkının ilk intifadası, Siyonistlerin Filistinlilere karşı örgütlenmiş olan şiddet eylemleri çerçevesinde İsrailli bir arabanın bazı Filistinli işçilere çarparak 4'ünün şehit olmasına sebebiyet vermesi ardından başladı; olaya karşı itirazla Filistin halkının geniş çaplı protestolar fitilini ateşledi.
Korsan rejimin baskıcı girişimleri ve Siyonist yetkililerin artan tehditleri ise Filistin halkının iradesine en ufak etkisi söz konusu olamazken, Filistinliler kendi haklarından zerre kadar geri adım atmayacaklarını, hedeflerinin gerçekleşmesine kadar protestoları ve kıyamlarına devam edeceklerini haykırıyorlar. 
Bu şartlarda Filistinliler, aralarında Hamas'ın da bulunduğu çeşitli direniş grupları arasında koordinasyon sağlamakla, aralık 1987'de direnişlerinin devamına daha ciddi ve azimli olduklarını gösterdiler; böylece direniş çekirdekleri "taş intifadası" ardından bir bir şekillendiler. 
Filistinliler başlattıkları intifadanın adını "taş" olarak seçtiler zira taş bu direnişte temel role sahiptir; bu intifada sırasında Siyonist rejimin modern silahlarla çok donanımlı ordusu ve savunmasız Filistinliler arasındaki büyük farka dikkat çekildi. Filistinliler kendilerinin ne kadar savunmasız olduklarını ve en ilkel araçlarla kendilerini savunduklarını dünyaya gösterdiler. 
Filistin halkının bu hareketi kamuoyun aydınlatılması ve dünyanın, Filistin halkının mazlumiyeti ve aynı zamanda çelik iradesine dikkat çekmesinde büyük etkisi oldu; ayrıca Filistinlilerin kendi ülkülerinden ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini göstermiş oldu. 
Birinci "taş" intifada çağımızda Filistin direniş tarihinde öneli bir dönüm noktasıdır zira Filistinlilerin gelecek aşamalarda yeni hareketlere ortam oluşturdu. Bu intifada ayrıca Filistin toplumunun tüm katmanlarında ulusal vahdetin kurumsallaşmasına, işbirliğinin güçlenmesi ve uyum sağlanmasına sebep oldu. 
Genel olarak direniş Filistin meselesinin korunması ve destek sağlanması ve onların ulusal haklarının gerçekleşmesi için stratejik bir direniş seçeneğidir. Bu çerçevede taş intifadası ise bir süre sonra Siyonist rejim ve destekçilerinin Filistin meselesini yok etmek komplosunu suya düşürdü ve korsan rejimin uluslararası çapta inzivaya sürüklenmesi ve rezil olmasına sebep oldu. 
Filistin meselesi bugünlerde korsan rejime destek verenlerin "asrın anlaşması" gibi komploları ve tehlikeli girişimlerine maruz kalmaktadır. Bu konu ise tüm filisin halkı ve çocuklarının kararlı ve bir bütün olarak tutum sergilemesini gerektiriyor. Böyle bir ortamda ise "Filistinli mültecilerin geri dönüşü ve Gazze şeridi kuşatmasının son bulması" gösterileri ise Filistinlilerin direnişinin güçlenmesi ve onlara karşı entrikaların etkisizleştirilmesine sebep olan taş intifadanın bir örneği anlamındadır./
 

Etiketler

Görüşler