Mar 19, 2019 08:35 Europe/Istanbul
  • Filistin-İsrail
    Filistin-İsrail

Siyonist Rejim İsrail'in üst kademeli generalleri Gazze Şeridi'nde Direniş Ekseni karşısındaki başarısızlıklarına itiraf ederek," Bu konuda basit bir çözüm yolu mevcut değildir " vurgusunda bulundular.

Korsan Siyonist Rejim İsrail ordusunun Kuzey Tugayı Komutanı Noam Teyfun, Filistin direniş gruplarının inisiyatifi ellerinde bulunduklarına değinerek şunları kaydetti:" İsrail'in son yıllarda Gazze'de HAMAS ile mücadelede başarısız olduğunu itiraf etmek gerekir.

Siyonist Rejim İsrail ordusunun Gazze İşlerindeki Güney Bölgesi eski Komutanı Tasfika Fogel ise bu konuda şöyle bir itirafta bulundu:" Gazze olayları İsrail'in başarısızlığı ve yenilgisinin sonucudur. "

Bir süre önce ise Siyonist Rejim eski Başbakanı da İsrail elebaşı Benyamin Netanyahu'nun savaş yanlısı siyasetlerinin Siyonist Rejimin ızdırabı, korkusu ve sersemleştiğini gösterdiğini belirtmişti.

Siyonist Rejim Filistin halk direnişinin ve genel olarak Suriye gibi bölge ülkelerinde günden güne artan yenilgilerine tepki olarak Gazze'de gövde gösterisinde bulunmak ve Filistinliler aleyhindeki cinayetlerini arttırmak sureti ile bu başarısızlıklarını örtbas etmek peşindedir.

Korsan İsrail Rejiminin bu saldırgan tavrı Filistin halk direnişinin tepkilerine yol açarak Filistinlilerin uyarıları ve Siyonist Rejime ezici ve ağır karşılıkları ile cevaplanmıştır.

Son yıllarda Direniş Cephesinin Siyonist Rejime indirdiği ezici darbelere şahit oluyoruz. Bu başarılar güç ve caydırıcılık denklemlerinde de büyük değişikliklerin meydana gelmesine yol açtı. Böylece Batı Asya'daki denklemler Direniş Ekseni lehine altüst olmaya başladı. Bu gelişmeler ise pratikte Siyonist Rejim makamlarını şaşkına çevirip kafalarının karışmasına neden olmuştur.

Siyonist Rejim içeride, siyasi krizin yanı sıra meşruiyet ve hüviyet sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Böylece bu cinayetkar rejim sadece askeri gücü ile övünmektedir. Aslında bu güçlü nokta da ciddi bir şekilde sorgulanmaya başlanmıştır.

Çocuk katili Siyonist Rejimin kırılganlığı Siyonistlerin özellikle de Siyonist Rejim makamlarının stres, ızıdırap ve acziyet hissine kapılmalarına sebep olmuştur.

Bu gerçek, Siyonist Rejimin Direniş Ekseni karşısında aldığı yenilgilerin İsrailli makamların ruhsal dengelerini kaybetmelerine yol açtığını gösteriyor.

Bir süre önceye kadar rejiminin savunma alanındaki kabiliyetini haykıra haykıra bitiremeyen Netanyahu şimdi bir çocuk misali yürümek için  yardıma ihtiyacı bulunuyor.

İşte tüm bu gelişmeler Siyonist Rejimin başarısızlıklarının derinliğini göstermektedir. Zaten bu başarısızlıklar bu rejimin hor akıbetinin yansıtmalarıdır.

Filistinli genç kuşakların Direniş arenasındaki geniş çaplı katılımı, İndifada'nın direniş kültürünü yeni Filistinli kuşaklarına aktarılmasındaki başarıyı göstermektedir. Bu konu ise Direniş Eksenin, işgalciler karşısında diz çökmeme alanındaki kazanımı sayılır.

Filistin'in yeni kuşaklarının Siyonist Rejim karşısındaki takdire şayan direnişi, Filistin halkının uzun süre işgal altında olmasından dolayı mücadeleden vaz geçip ümitsizliğe kapıldığını düşünen Siyonist Rejimin tüm denklemlerini altüst etmiştir.

Filistinli gençlerin İntifada Hareketi çerçevesinde iradeli ve ezici hareketleri, aslında yeni neslin Filistin Ülküsüne bağlı olduğunu gözler önüne sermektedir.

Filistinlileri direnişe verdikleri desteği arttırarak Siyonist Rejimin özellikle de Gazze Şeridi'ndeki afaki hayallerini suya düşürerek, işgalciliği kabullendirmeye yönelik çabaları da sonuçsuz bırakmıştır.

Siyonist Rejim İsrail askeri makamları defalarca Yeni İntifada'yı yöneten Filistinli genç kuşağın, önceki kuşaklara göre daha pervasız ve korkusuzca Siyonist Rejim ile mücadele ettiklerine itiraf etmişlerdir. Böyle bir ortamda kimi Siyonist Rejim makamları, açıkça işgalci Siyonist Rejimin dağılması için geri sayımın başladığını itiraf ediyorlar.

 

Etiketler

Görüşler