Aug 08, 2016 10:37 Europe/Istanbul
  • FKÖ Uzlaşma Konusunda Israrcı

Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ İcra komitesi genel sekretir ve Filistin'in üst düzey görüşmecisi Saib Arikat dün yaptığı çağrıda, Filistin meselesinin çözümlenmesi, Arap-İsrail anlaşmazlığı hakkındaki uluslararası kararnamelerin icra edilmesi amacıyla Uluslararası bir konferansı düzenlenmesini istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Saib Arikat ayrıca uluslararası topluluktan, başta açlık grevinde olan tüm Filistinli esirlerin içinde bulunduğu zulüm ve ızdıraptan kurtulması için acil müdahale etmesini istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Saib Arikat uluslararası konferans teklifini öyle bir ortamda tekrar gündeme getirmekte ki, siyonist İsrail rejimi şimdiye kadar Filistinle ilgili uluslararası hiç bir kanun, kararname ve bildiriyi kaale almadığı gibi bundan böyle de almayacağını ve kendi hedeflerinin tahakkuk edip etmemesinin önemli olduğunu bildirerek, yayılmacı hedefleri doğrultusunda Filistinlileri yerlerinden yurtlarından ederek yeni site inşa çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve Filistin halkını kendi haklarından vazgeçmeye zorlamak için zulüm ve cinayet siyasetlerini tüm şiddetiyle icra etmektedir.

İşgal altındaki Filistin topraklarından gelen haberler geçen yıl Ekim ayından beri devam eden Kudüs İntifadası sırasında şiddet dozunu artıran Siyonist İsrail rejimi şimdiye kadar en az 230 Filistinli'yi şehid etmiş ve 16 bini aşkın Filistinliyi de yaralamış, ayrıca binlercesini de esir almıştır.

Şimdi ise Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Saib Arikat bu açıklamasını öyle bir ortamda yapmaktadır ki bundan bir süre önce resmen, İsrail'in site inşa çalışmalarını sürdürmede ısrar etmesi, Gazze ablukasını kaldırmaması, Filistinli esirleri serbest bırakmaması ve Filistinliler aleyhindeki şiddete son vermemesi nedeniyle bu rejimle her türlü uzlaşma görüşmesinin faydasız olduğunu ve yapılacak görüşmelerden de bir sonuç çıkmayacağını bildirmişti.

Filistin Özerk Yönetim Yetkililerinin son aylarda sürekli olarak siyonist İsrail rejimi ile yapılan görüşmelerden hiç bir sonucun elde edilemediğini sürekli tekrarlamaları, Ortadoğu'da barış sürecini kalın bir kırmızı iptal damgası vurmuş ve görüşmelerin faydasız olduğunu göstermiştir.

Uzlaşma görüşmeleri güttüğü sinsi amaçlardan ötürü Filistin halkı açısından olumsuz bir çok sonucu beraberinde getirdiği gibi hatta, Filistin meselesinin adaletli bir şekilde çözümlenmesi için gerekli olan özelliklere de sahip değil, nitekim bunun içindir ki bu doğrultuda şimdiye kadar FKÖ ile Siyonistler arasında yapılan tüm uzlaşma görüşmelerinin hiç birinden istenen sonuç elde edilememiştir.

Tüm bu olup bitenler FKÖ'nin uzlaşma konusunda kendi tutum ve siyasetlerini gözden geçirmesini gerekli kılmıştır. Fakat bundan bir süre önce bizzat kendilerinin de uzlaşma görüşmelerinin yenilgiye uğradığını itiraf etmelerine rağmen Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ yetkilileri halen uzlaşma konusunda ısrarcı oldukları yönünde açıklamalarda bulunuyorlar.

Halbuki siyonist İsrail rejimi kendi şom emellerini gerçekleştirme ve bölge halklarını bir süreliğine daha oyalamak için Ortadoğu barış görüşmelerini yeniden ihya etmek istediğini belirtiyor. Siyonist İsrail rejimi bin bir türlü hile ve entrikalarla kendi çirkef hedef ve amaçları kamu oyunun dikkatinden uzak tutarak, Filistin toprakları üzerindeki yayılmacı politikalarını sürdürme yolları aramaktadır.
Diğer yandan alenen siyonist İsrail rejiminin desteklenmesini amaçlayan Amerika ve diğer bazı batılı devletlerin sinsi müphem planları da uzlaşma görüşmeleri aracılığı ile Siyonist işgal rejiminin Filistinlilerden daha fazla puan koparmasını ve çıkarlarının korunmasını amaçlamaktadır..

Buna binaen, Amerika ve Fransa'nın bölgedeki yeni çalışmaları ve sözde Filistin İsrail arasında barış sağlama planları daha önceki girişim ve planları  gibi Filistin halkının daha fazla mağdur edilmesi, haklarının zayi olmasını beraberinde getirecek ve Filistinli mülteciler ve esirler için veya Gazze'nin ablukası yönünde hiç bir derde deva olacaktır.

Böyle bir ortamda Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi Genel Sekreteri Saib Arikat'ın tüm bu olup bitenlere rağmen halen uzlaşma üzerinde ısrarcı olması Filistinlilerin ve kamu oyunun sert tepkisine yol açmıştır. Filistinli bağımsız şahsiyetleri Amerika ve Fransa gibi bir takım ülkelerin yeniden sinsice uzlaşma görüşmelerini başlatmak istemelerinin altında yatan gizli sebepler konusunda uyarıda bulunarak Filistin Özerk yönetiminden Filistin halkının bundan fazla mağdur olmasına sebep olmamasını istediler.

Etiketler

Görüşler