• HDP
    HDP

HDP, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı sözler nedeniyle, kendilerine oy veren her seçmen adına tazminat davası açtı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik ‘terörist' sözleri nedeniyle Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası başvurusu yapıldı.
 
Şikayet dilekçesinde Erdoğan'ın kullandığı ifadelerinin, TCK'nin 'Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz', 'Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz' bölümlerini içeren çok sayıda maddesini ihlal ettiği belirtildi. HDP'nin yaptığı açıklamada, "Erdoğan'dan talep edilen tazminat miktarı olan 60.584,89 TL (altmış bin beş yüz seksen dört lira, seksen dokuz kuruş) 7 Haziran 2017 seçimlerinde HDP'ye oy veren her seçmen adına 1 kuruştan hesaplanarak belirlenmiştir" dendi.
 
Duvar'ın haberine göre, Demirtaş'ın 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğu da hatırlatılan dilekçede, Demirtaş'ın Türkiye ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı, 'Türkiye'nin en etkili muhalefet liderlerinden biri olduğu' ifade edildi.
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 toplantısının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demirtaş'a yönelik ifadelerinin Demirtaş'ın hukuk güvenliği ve Anayasanın 36. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince sahip olduğu adil yargılanma hakkının da 'davalı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilemez şekilde ihlal edilmeye çalışıldığı' söylendi.

 

Aug 12, 2017 17:03 Europe/Istanbul
Görüşler