Mayıs 16, 2019 05:55 Europe/Istanbul
  • İran'ın Katılımı ile Asya Medeniyetler Diyaloğu Oturumu

Uluslararası Asya Medeniyetler Diyaloğu Konferansı 47 yetkililerinin ve sanat ile kültür gruplarının katılımı ile Çarşamba gününden itibaren Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jin Ping'in konuşması ile başlayan konferansta Asya kıtasından olan ve olmayan ülkelerin katılımı ile bölgesel ve küresel meseleler üzerinde istişarede bulunmak maksadı ile işe başladı.
Bu konferansın hedefinde, Asya ve dünya ülkeleri medeniyetlerinin parlak kazanımlarını tanıtmak ve medeniyetlerin ortak ve karşılıklı olarak gelişimi için platform oluşturmak yer almaktadır.
Dünya Amerika'nın yasa dışı ve yıkıcı girişimlerinin yanı sıra izlediği tek yanlı siyasetleri karşısında büyük sorunlar yaşarken, diyalog, görüş teatisi ve kültürel alışverişlerin sorunların çözülmesi ile gerçekleşmesi, aranan bir girişimdir. Böyle bir ortamda Pekin konferansı da büyük bir öneme sahiptir. Özellikle de 21'inci yüzyılın bir ifadeye göre Asya kıtasının yüzyılı olması itibarı ile Asyalıların bilhassa kültürel, teknolojik ve ekonomik alanlarda işbirliklerinin artması tüm ülkeler için ehemmiyet sahibidir.
İtalya'da Roma Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün Asya Bölümü Müdürü Nicola Cassarani bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır:
 " Asya ve Pasifik Okyanusun uluslararası ilişkilerin ilgi odağı haline gelmesi son 400 yılda uluslararası düzendeki değişikliklerin başında gelir. Asya halihazırda küresel jeopolitiğin odağı haline gelerek uluslararası arenada eksen bir konuma da sahiptir. Bu gelişim sayesinde  Asya kıtası yeni küresel güç merkezi, ekonomi ve siyasi nüfuz odağı olması itibarı ile çağdaş tarihte farklı bir dönem yaşamaktadır. "
Asya kıtası insanların ilk barındığı yer ve insanlık medeniyetlerinin en önemli odaklarındandır. Asyalılar ise binlerce yıllık gelişim sürelerinde çok önemli medeniyetler kurmuşlardır.
Gerçek o ki farklı Asya ülkeleri ortak ve benzer ülküler, tarih ve konuma sahiptirler. Bu ülkeler halklarının beklentilerini karşılamak için başka ülkeler ile işbirliklerini günden güne arttırma ve bölgesel yakınlaşma politikalarını izlemelidirler.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jin Ping'in de Pekin konferansının açılış konuşmasında vurgu yaptığı gibi insanoğlunun ortak sorunlar ile baş edebilmesi için ekonomik ve teknolojiye ilaveten kültürel ve medeniyet güçlerine da ihtiyacı vardır.
Bir Kuşak Bir Yol projesinin mimarı da olan Xi Jin Ping konuşmasının devamında Asya Medeniyetler Diyalogunun eşit diyaloglar ve de Asya ülkelerinin ilişkilerinin güçlendirilmesi için yeni bir fırsat sayıldığını ifade etti.
Son on yıllarda yabancı güçlerin müdahaleleri, özellikle de Batı ülkelerinin Asya kıtasının farklı bölgelerindeki tefrikacı siyasetleri ve Amerika'nın yıkıcı politikaları neticesinde Asya ülkelerini bilhassa Batı Asya ülkelerini büyük sorunlar ile karşı karşıya bırakmıştır. Buna rağmen ümit verici nokta bazı ülkelerin güvenlik sorunlarına rağmen çoğu Asya ülkelerinin, Doğusundan Batısına kadar kıta bazında işbirliklerine verdiği olumlu karşılıktır.
Asya'nın Batısında İran İslam Cumhuriyetinin IŞİD terörizmine karşı ilkeli ve eksen siyasetleri, kamuoyu ve bölge ülkelerinin İran'ın tavırlarının hakkaniyetini ve doğruluğunu geçmişe göre daha açık bir şekilde görmelerine neden oldu. Bunun ardından ise İran'ın hedefli ve mantıklı siyasetleri sayesinde bölge ülkeleri " bölgesel işbirliği ve barışçıl yollar ile çözüme" yönelik daha fazla ilgi duymaya başladı.
Böylece Asya Medeniyetler Diyaloğunun hem de Amerika'nın gücünün azaldığı bir ortamda düzenlenmesi çok taraflılığı güçlendirerek Asya ülkelerinin birliği ve koordinasyonunun da habercisi olacaktır. /  

 

Görüşler