2017 yılında bölge ve dünya önemli ve aynı zamanda bir çok dersi içeren gelişmelere sahne oldu.

Bu arada bölge milletleri oldukça büyük sıkıntıları atlattı ve bu sıkıntılardan alınan dersler onların geleceğe doğru yoluna ışık tutması gerekiyor.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei de her zaman olduğu gibi 2017 yılında da bölgenin ve dünyanın önemli gelişmelerini rasat etti ve gerektiği yerlerde önemli noktaları hatırlattı.

Bu yüzden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin 2017’de üzerinde durduğu bazı önemli konuları gözden geçirmek istiyoruz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’ye göre İslam ümmeti ve özellikle İran İslam Cumhuriyeti nizamı inkılapçı hareketlerin örneği olan bir hareket olarak sürekli çevresinde yaşanan gelişmelere karşı uyanık olması gerekir. Nitekim Ayetullah Hamanei’nin bu bağlamda 2017 yılında bazı beyanatı, kendisinin İslam dünyasının anahtar meselelerine ve küresel sorunların köklerine yönelik derin bakışını ve uzak görüşlülüğünü yansıtmaktadır.

Bölge tarihi ve özellikle bölgede son bir asırda yaşanan gelişmelere bakıldığında, sulta düzeninin İslam ülkelerini İslamî kültür ve değerlerden kopararak Batı’ya bağımlı hale getirmek istediği anlaşılır. Bu komplo gerçekte Müslümanların kimliğini yok etmek üzere başlatılan yumuşak nüfuz projesinin bir parçasıdır ve İslam ülkelerini sömürü düzenine göre birbirinden uzaklaştırma projesinin ardından izlenmektedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’ye göre, İslam ülkelerin İslamî ve Kuranî kimliklerini takviye ederek düşmanların İslam dünyasında tefrikacı politikalarını etkisiz hale getirebilir. Oysa düşmanın gözetlediği marjinal konularla uğraşmak, düşman nüfuzu ve sultasını arttırmak ve İslam ülkelerinin zenginliklerini yağmalatmaktan başka hiç bir getirisi olmayacağı kesindir.

Gerçekte sulta düzeninin İslam dünyasına yönelik amacı,  dini kimliği yok ederek Müslümanların arasına nüfuz etmektir. Bu yöntem, Batı’nın siyasi, iktisadi ve propaganda amaçlı işlevleri olan bir nevi nüfuz aracıdır. Sömürücü güçler tarih boyunca bu yöntemi kullanarak İslam ülkelerine ağır darbe indirmiştir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 2017 yılında çeşitli etkinliklerde yaptığı konuşmalarında tehditlere karşı güçlü olmak gerektiğine vurgu yaptı. Ancak güçlü olmak sadece silah sahibi olmak değildir  ve bunun yanında ilim, iman, direniş, inkılapçı ve İslamî ve Kuranî kimlik sahibi olmak da güçlü olmanın bileşenleri sayılır. Kuşkusuz bu süreçte İslamî kimliği korumak ve Kur'an'ı Kerim tealimine uymak, İslam ümmetinin birinci önceliği olmalıdır.

Terör, şiddet ve radikalizm de İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin 2017 yılında üzerinde durduğu önemli konulardan biriydi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu bağlamda ve Irak ve Suriye’de IŞİD ile yürütülen savaşta büyük zaferler elde edildikten sonra ehli beyt –s– sevenleri ve tekfirciler meselesi başlıklı zirveye katılan alimleri ve düşünürleri kabulünde yaptığı konuşmada şöyle buyurdu: Gerçi IŞİD Irak ve Suriye’de yolun sonuna geldi, fakat düşmanların hilelerinden gafil olmamak gerekir, zira Amerika ve siyonizm ve onların uşakları İslam’la düşmanlıktan el çekmez ve yine IŞİD ve benzeri bir komployu bir başka İslam ülkesinde tasarlayarak uygulayabilir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei çeşitli İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanları istikbar ve küfür cephesine dayatılan bir gerçek niteleyerek şöyle devam etti: bugün İslam dünyası küfür ve istikbar cephesine karşı durabilir ve İran’da İslam şeriatini tam olarak uygulamak isteyen İslami nizam da İslam düşmanlarına karşı zafer aracı olacaktır.

Amerika ve küresel siyonizmin yaklaşık 40 yıldır İslamî nizama baskı ve yaptırım uyguladığını ve türlü kumpasları kurduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle devam etti: tüm bu baskılara rağmen açıkça ilan ediyoruz, İran İslam Cumhuriyeti nizamı nerede küfür ve istikbarla mücadelede varlığı gerekliyse, orada olacak ve yardım edecektir ve bu konuyu beyan ederken de hiç kimseden çekmeyeceğimiz kesindir.

Filistin davası İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu beyan eden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle dedi: İslam düşmanlarına galip gelmenin anahtarı Filistin meselesidir, zira küfür ve istikbar ve siyonizm cephesi İslamî Filistin ülkesini gaspederek bu toprakları bölge ülkelerinin güvenliğini ihlal etme üssüne çevirdi ve bu yüzden İsrail adındaki kanser tümörü ile mücadele etmek gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Amerika Başkanı Donald Trump göreve başlar başlamaz İran İslam Cumhuriyeti nizamı aleyhinde sözlü saldırılarda bulunmasına işaret ederek, Trump bu yaftaları ve uygulamaları ile İran’ın 38 yıldır Amerika’nın hakim sınıfının fesadı hakkında söylediklerini açıkça kamuoyunun gözlerinin önüne serdiğini kaydetti.

Ayetullah Hamanei İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in –s– Bi'set yıldönümü dolaysıyla nizamın önde gelen yetkilileri ve İslam ülkelerinin Tahran büyükelçilerini kabulünde de şu vurguyu yaptı: Amerika ve siyonistler İran İslam Cumhuriyeti nizamına muhalefet ediyor, zira İslam İran’da daha belirgindir ve onların şom çıkarlarını engellemektedir.

Ayetullah Hamanei müstekbir güçlerin İslam’la düşmanlık gütmelerinin sebebini öğrenmenin İslam ülkelerinin yöneticileri bilmeleri gerektiğini belirterek şöyle devam etti: İslam ülkeleri Amerika’nın bir İslam ülkesi ile dost ve bir başka İslam ülkesi ile düşman olmak, İslam dünyasının vahdetini engellemek ve Müslümanların İslamî toplumların çıkarlarından ortak bir idrake kavuşması yolunda engel çıkarmakla neyi amaçladığını bilmeleri gerekir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin 2017 yılında yaşanan gelişmelerle ilgili beyanatında dikkat çeken önemli bir nokta, günümüz dünyasında gelişmelere karşı pasif olunamayacağı ve çevremizde olup bitenlere karşı duyarsız kalınamayacağı gerçeğidir.

Bu konuda Ayetullah Hamanei bu yılki Hac ziyareti yetkilileri ile görüşmesinde siyonistlerin Kudüs’e yönelik küstahlıklarına işaretle şöyle buyurdu: Filistin meselesinden asla gafil olmamak gerekir. Bugün Müslümanların arasında tefrika, ihtilaf ve düşmanlık yaratmak için milyarlarca dolar harcandığı bir sırada Müslümanlar bu ihtilafların körüklenmesine yardımcı olmamaya özen göstermelidir.

Kuşkusuz bugün bölgemiz tekfirci terör örgütlerinin faaliyetleri gibi büyük sorunların tutsağı olmanın bedelini ödemektedir. Bu yüzden İslam ülkeleri krizlerin köklerini doğru tespit etmeleri ve gerçekleri de doğru anlamaları gerekir. Siyonist rejim İsrail 2017 yılında Suriye, Yemen ve Irak gibi ülkelerde yaşanan krizleri fırsat bilerek mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerini ve yayılmacı politikalarını şiddetlendirdi.

Ayetullah Hamanei bu konuya dikkat çekerek, bölgede bazı İslam ülkelerinde süregelen bazı krizlerin Filistin davasına destek ve Kudüs’ün kurtuluş ülküsü gibi durumların renksizleşmesine yol açtığı uyarısında bulundu.

Ancak bölgede yaşanan krizlerin sonucuna bakmak bizlere bu tür krizlerden kimlerin kazançlı çıktığı konusunda iyi bir fikir vermektedir. Bugün bölgede siyonist rejimi kuranlar bölgeye uzun vadeli bir çatışmayı dayatarak bölgenin istikrara kavuşmasına ve gelişmesine mani olmakta ve şimdi de mevcut fitneleri körüklemektedir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei savunma meselelerine bakışında da küresel istikbarın kendi isteklerini dayatabilmek için türlü yöntemlere baş vurduğunu belirtti. Bu yöntemlerden biri uluslararası normlar adı altında müstekbirlerin çıkarlarını temin etmektir. Bu yöntemde bağımsız ve zulüm karşıtı devletler normlara aykırı hareket etmekle suçlanır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin 2017 yılında bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelere yönelik bakışı gerçekte küresel istikbarın şom hedeflerini ifşa etmek ve Amerika ve İsrail gibi rejimlerin mahiyetini gün ışığına çıkarmaya yöneliktir. Nitekim eğer bu konu üzerinde iyice düşünecek olursa, bölgede bir çok sorunun altında bu zümrenin yattığı anlaşılır.

Amerikalı ünlü düşünür Noam Chamsky bu konuda şöyle diyor: Amerika İran’ı dünya barışına yönelik en büyük tehdit olarak görüyor. Oysa Amerikalıların kendi anketleri ve Galop anket kurumunun yaptıkları anketlere göre tüm dünya asıl Amerika’yı dünya barışına yönelik en büyük tehdit olarak görmektedir.

Amerika’nın uluslararası savaşları ve münakaşaları başlatması, Tokyo ve Paris iklim anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi, NPT gibi anlaşmaları gözardı etmesi, nükleer silah kullanması ve terörle mücadele bahanesi ile önleyici savaşları başlatması ve özellikle tekfirci IŞİD terör örgütü gibi örgütleri desteklemesi, hepsi Amerika’nın uluslararası arenada ciddi bir tehdit olduğunun en somut delilleridir.

Kuşkusuz İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin 2017 yılında çeşitli gelişmelerle ilgili beyanatı bir kaç açıdan önemlidir ve Amerika’nın gerçek mahiyetini tanımak bu açılardan sadece biri sayılır. Ancak bu beyanatın daha önemli boyutu İran İslam Cumhuriyeti nizamının Amerika’nın uluslararası arenalarda İran karşıtı tehditlerine karşı ne gibi bir strateji izlediğine ışık tutmasıdır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bu konuda bir kez daha askeri ve güvenlik iktidarının takviye edilme zarureti ve fırsatları ve tehditleri değerlendirmek ve Amerika’nın Bercam nükleer anlaşmasında sözünü tutmamasına karşı direnmeye vurgu yaptı. Tüm bu bileşenleri ve Amerika’nın politikalarında ve davranışlarında yer alan açık gizli gerçekleri göz önünde bulunduran Ayetullah Hamanei bir çok kez İran ve Amerika arasındaki bir çok meselenin esasen çözümlenemeyeceğini vurguladı.

Jan 03, 2018 20:52 Europe/Istanbul
Görüşler