Jan 07, 2018 18:09 Europe/Istanbul

26. Namaz zirvesi geçtiğimiz günlerde İran’ın Hürmüzgan eyaletinde ve “Namaz ve Sanal Ortam” başlığı altında düzenlendi.

Namaz İslam dininin en önemli yapıcı ibadetlerinden biridir. namazın muhtevası ve zikirleri tevhid, nübüvvet, maad ve sosyal meselelerle ilgili olan ve İslam dininden gözetilen önemli maariflerin özeti sayılır.

Allah Resulü –s– risaletinin başında insanları yetiştirmeyi ve İslamî nizamın temellerini pekiştirmeyi gündemine aldı ve risaletini ibadet ve namaz eğitimi ile başladı. Nitekim İslam’ın evrensel programları arasında namaz en açık ve en güzel örnektir.

Kur'an'ı Kerim’de yaklaşık 98 ayette namaz sözcüğü salat veya türevleri ile zikredilmiştir ki bu da namazın önemini yansıtır. Yüce Allah Taha suresinin 14. Ayetinde genel bir çağrıda bulunarak şöyle buyurur:

Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.

Namaz ibadetinin insan yaşamında önemi yüzünden İran İslam Cumhuriyeti’nde her yıl Namaz zirvesi düzenlenir. Bu etkinlik İran’da en önemli kültürel etkinliklerden biridir ve her yıl İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin mesajı ile İran’ın eyaletlerinden birinde düzenlenir.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei 26. Namaz zirvesine gönderdiği mesajının bir bölümünde bu güzel ibadetin yerine getirilmesine vurgu yaparak şöyle buyurdu: Namaza davet, yaşamın en güzel cilvesine davettir. Zira namaz, insanların yaratanın ve tüm iyiliklerin ve tüm güzelliklerin maliki önünde aşkla niyazını arz ettiği yaşamlarının önemli bir bölümüdür ve ruhun ve gönlün iyiliğine ve güzelliğine iyilik ve güzellik katar. Kur'an'ı Kerim ve hadislerde bu denli muazzam namaz ve zikir tavsiyesi de namaza davetin bu özelliğinin işaretidir. Allah’ın salih ve iyi kulları bunu kendileri için bir ders bilmeli ve başkalarını namaza davet etmelidir. İslamî nizamın mümin yetkilileri de geniş imkanlarını bu davetin hizmetine sunmalıdır. Din adamı, öğretmen, muallim, müdür, yetkili, herkes hangi mevkide olursa olsun muhataplarını ve nüfuz alanını bu yönde genişletmeli ve onlardan da Allah’a ve namaza davet eden insanlar yapmalıdır.

26. Namaz zirvesi geçtiğimiz günlerde İran’ın Hürmüzgan eyaletinde ve “Namaz ve Sanal Ortam” başlığı altında düzenlendi.

Bu zirve güzel ilahi farize olan namazı ve çeşitli boyutlarını tanıtmak, bu alanda çeşitli ve güzel muhtevalar üretmek ve sanal ortamı kullanarak muhataplarına ulaştırmak amacıyla düzenlendi. Bu çerçevede zirvenin konuşmacıları namaz ile sanal ortam arasındaki bağların hakkında bazı noktaları gündeme getirdi.

İlam kentinin Cuma hatiplerinden Hüccetülislam Vaad Muratbeygi namazın önemi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Namaz insanı insan yapmak ve imanını güçlendirmekte etkili rolü vardır. Namaz insandan güven ve huzur duygusu yaratır ve insanı yüceltir. Namaz insanın dünya görüşünü genişletir ve mebda ve maad arasında bir irtibat köprüsü konumundadır. Kur'an'ı Kerim ayetlerine göre dindar insanlara ve dine inananların ilk ameli namaz kılmaktır. Bunun anlamı, namazın bireyle toplumun yapıcılığı arasında bir kestirme yol olduğudur.

Hüccetülislam Muratbeygi konuşmasının devamında bireyin hem kendi halvetinde ve hem toplum içinde kendini kontrol etmesi ve yine toplumun yapıcılığı belli bir bileşene ihtiyacı olduğunu ve İslam dininde bu önemli bileşen namaz olduğunu belirterek şöyle dedi: Kur'an'ı Kerim ayetlerine göre namaz, insanın fuhuş ve münkere bulaşmasını engeller, fuhuş ve münker insanda kirlenme, depresyon, umutsuzluk, üzüntü gibi sorunların köküdür ve insanda yücelme ruhunu yok ederek insanı kırılgan hale getirir. Ancak namaz insanı, günaha ve fesada bulaşmaması için kontrol eder.

Hüccetülislam Muratbeygi konuşmasını şöyle sürdürdü: Namaz kültürünü yaygınlaştırmak toplumda maneviyat ve selametin artmasına ve barış ve huzurun sağlanmasına vesile olur ve bu alanda sanal ortam etkili rol ifa edebilir. Bizler toplumun yapıcılığında kestirme yoldan gitmek için namazdan gafil olmamalı, bilakis sanal ortam gibi önemli bir aracı düşmandan önce harekete geçerek namazı ve önemini anlatmakta kullanmalıyız.

Günümüzde sanal ortam ve sosyal paylaşım siteleri ailelerin içinde önemli bir haber kaynağı ve etkili bir araç haline geldiğinden, sanal ortamda namazın önemini ve manevi ve ruhi tesirlerini günün diliyle ve en güzel biçimde beyan etmeli ve namazın değerini, azametini ve etkilerini tanıtmalıyız. Kuşkusuz dini temellerden elde edilen bilgileri güzel sanatsal çerçevelerde dünya genelinde tüm insanlara sunacak olursak, insanlar da bilinçli ve büyük bir aşk ve şevkle insanı insan yapan namaz kültürüne yönelir. Nitekim namaz ve maneviyat adında güçlü bir silahla toplumda her türlü bozukluğun köklerini kurutmak da mümkün olur.

Günümüzde sanal ortamın önemi ve beşeri yaşamda geniş bir alanı kapsadığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Nitekim internetin nüfuz oranı ve kullanıcıların sanal ortamı kullandıkları da inkar edilemeyecek bir gerçek sayılır. Günümüzde yeni teknolojilerin ve iletişim imkanlarının insanların çeşitli siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarını etkilemesi yöneticileri, düşünürleri ve bilim adamlarının bu fenomeni akılcı ve alimane bir şekilde yönetmeye ve toplumda sanal ortamın kullanıcılarının karşı karşıya bulundukları tehditler ve fırsatları doğru biçimde yönetmeleri için kültürel zemini hazırlamaya yöneltmiştir. Gerçekte sanal ortam ve sosyal paylaşım sitelerinin önemi ve toplumun tüm kesimlerine nüfuz etmesi hak sözü en hızlı biçimde dünyada bir çok insana ulaştırma fırkasını doğurmuştur, nitekim sanal ortamdan değersel ve eğitici ve bilinçlendirici kavramların tebliğ edilmesi için en iyi biçimde yararlanmak da mümkün.

İran’ın namaz ikame merkezi Başkanı Hüccetülislam Kıraati, sanal ortamdan uygun biçimde yararlanma zarureti hakkında şöyle diyor: Kur'an'ı Kerim mümin kullarına Enfal suresinin 60.ayetinde düşmana karşın elinizden geldiğince araç gereç ve imkanlar tedarik görün, şeklinde buyurmuştur. Günümüzde düşman sanal ortam aracından kültürel sultasını ve nüfuzunu arttırmak için yararlanıyor. Biz de bu ortamdan Kur'an'ı Kerim ve ehli beyt –s– maarifini ve kültürünü ve namazı yaygınlaştırmak ve tebliğ etmek için yararlanmalıyız.

Buna göre sanal ortam namaz tebliği için yugun bir ortamdır. Yine namazın gerçekten ikame edilmesi mümin ve imanlı kullanıcının sanal dünyada bu ortamın zararlarından korunmasına ve kendini tam güvende hissederek bu ortamdan yararlanmasına ve başkalarına da fayda sağlamasına yardımcı olur. Sanal ortamda verimliliği ve etkinliği arttırabilecek etkenlerden biri ise namazı gözetlemektir.

İran’ın İletişim ve Bilgi Teknolojileri İBT Bakanı Azeri Cehrumi, Hürmüzgan eyaletinin merkezi Benderabbas’ta düzenlenen 26. Namaz zirvesinde yaptığı konuşmada sanal ortamın dini yaygınlaştırmanın kapısı olduğunu belirterek şöyle dedi: Sanal ortamda aktif bir tutum sergilemeliyiz, zira sanal ortamı başka fenomenlerden farklı kılan özelliklerinden biri içinde bilgilerin ve haberlerin hızlı bir şekilde yayılmasıdır.

Namaz mesajları ve gerçekleri insanlar için cazip ve çekici olduğunu belirten İBT Bakanı Azeri Cehrumi şöyle devam etti: sanal ortamın kapasitelerini kullanarak inkılabı ve namazı tanıtma yönünde çaba harcamalıyız. Günümüzde sanal ortam tek boyutlu bir ortam değildir ve insanın tüm boyutlarını gözetlemektedir ve bu eşsiz araç bugün bizim de elimizdedir.

26. Namaz zirvesinde yazılım, görsel eserler, sesli mesajlar üretme ve namaz muhtevasını yaygınlaştırma alanında ve yine grafik ve grafik stikerlerinin üretilmesinde seçkin eserler takdir edildi.

Bu yıl Namaz zirvesinin merkezi sekreterliğine sanal ortam alanıyla ilgili olarak toplam 2800 eser video ve yazılım şeklinde gönderilmişti ki bu eserlerin arasından 20 eser en seçkin eserler olarak zirve sırasında açıkladı. Bu eserler animasyon, grafik, posterli makale, görsel eserler, sesli mesajlar, namaz stikerleri, oyun ve eğlence, kültürel ve eğitim amaçlı eserlerden oluşuyordu.

Namazın ruhu, yapıcıdır ve insanı her türlü çirkinlikten ve kötülükten alıkoyduğu için insanda ciddi değişim yaratarak kişiliğini geliştirir. Yegane ve muktedir yaratanın önünde namaza duran ve O’nun iyiliklerini ve güzel sıfatlarını medheden insan tüm benliği ile bu ilahi ve güzel sıfatlarla eşgüdümlü hale gelir. Burada Allah teala da kuluna yardımcı olur ve namaz kılan kulunun ruhuna ve gönlüne büyük bir güven duygusu sunar ki bu da insanın yaşamın her alanında başarılı olmasının şartıdır.

Namaz nura doğru uzanan bir yoldur ve ihlas ve huşu içinde yerine getirildiği takdirde insanların mutluluğuna ve saadetine vesile olur. Bu yüzden Allah teala peygamberinden sadece kendisi değil, ailesini de namaza davet etmesini isteyerek şöyle buyurur: Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et.

Değerli dinleyiciler sözü bu güzel farizeye daveti içeren kısa bir şiirle noktalamak istiyoruz. Şair şöyle diyor:

Kalk ki, sabahın yolunu açılım,

Güzel Nur kentine doğru kanatlanalım,

Şafak kırmızıya boyunmadan,

Kalk ki namaza başlayalım.

Görüşler