Suud rejiminin mazlum Yemen milletine dayattığı illegal ve haksız savaşın en büyük mağdur kesimi Yemenli çocuklar oldu.

Suud rejiminin Yemen’e dayattığı savaş en çok Yemenli çocuklar için vahim sonuçları oldu. Bu sonuçların bazıları doğrudan ve bazıları ise dolaylı bir şekilde Yemenli çocukları etkiledi.

Suudi Arabistan ve başını çektiği ittifakın Yemen’e dayattığı savaş Mart 2015’te başladı. Bu savaş 26 Eylül 2018’de 42. ayını tamamlayarak 43. ayına girmiş olacak. Bu savaş şimdiye kadar Yemen milletine ağır bedeller dayattı. Ancak hiç kuşkusuz Yemenli çocuklar Suud rejimi ve başını çektiği ittifakın işledikleri cinayetlerin en büyük kurban kesimi sayılır. Gerçekte BM genel sekreteri Antonio Guterres’in ve yine dünyada bir çok uluslararası şahsiyetin ve uluslararası kurum ve kuruluşun Yemen’de yaşanan durumu beşeriyet tarihinin en korkunç insani faciası nitelemelerinin esas sebebi, bu savaşın Yemenli çocukları mağdur etmesidir.

Açlık, Yemen’da oldukça yürekleri burkan sahnelere yol açan Yemenli çocukların karşı karşıya bulunduğu en önemli sorundur. Yemen’de çocuklar açlık yüzünden kemikleri görünecek şekilde vücutlarından dışa vuruyor. Açlık Yemenli çocukları adeta yürüyen ölülere çevirmiştir, öyle ki tabiri caizse bir deri bir kemik olmuşlar. Yemen’de açlık sorunu, Yemenli ailelerin ağaçların yapraklarını yiyecek olarak çocuklarına verecek kadar kronik düzeye ulaşmıştır.

Yemen’in Hacce eyaletinde yer alan Muşrada köyünün Eslem mahallesi sakinlerinden biri bu konuda şöyle diyor: Ağaçların yapraklarını pişiriyor ve böylece besleniyoruz. Biz ağaçların yaprakları ile hayata tutunmaya çalışıyoruz.

Aynı mahallenin bir başka sakini, ağaçların yaprağını yiyen çocuğunu göstererek şöyle diyor: yiyecekler tükendi, şimdi bu yapraklarla çocuklarımı besliyorum.

Amerika’nın Associated Press haber ajansı Yemen’in kuzeyinde, Hacce eyaletinde Yemenli çocukların içler acısı durumu hakkında yayımladığı raporunda şu ifadelere yer verdi: Hacce eyaletinin Eslem köyünün sağlık merkezi kemikleri ve gözleri vücutlarından dış vuran zayıf çocuklarla dolup taşıyor. Hemşireler bu çocukların pazularının çapını ölçü, hepsi bir kaç santimetre kadardı. Bunlar kötü beslenmenin işaretleridir. Bir tek cari yılda en az 20 Yemenli çocuk bu eyalette kötü beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar ise muhtemelen çok fazladır, zira seyrek sayıda aile çocuklarının ölümünü rapor ediyor.

Associated Press haber ajansı Yemen Sağlık Bakanlığı beslenme bölümü Başkanı Velid Şemşan’dan naklen şöyle yazdı:

Cari yılın ilk altı ayında, Hacce eyaletinde 17 bin kronik beslenme vakası rapor edildi. Kötü beslenmeden acı çeken Yemenli çocuklar genellikle sağlık merkezlerinde tedavi edildikten sonra yiyecek ve sağlıklı su olmaksızın köylerine geri dönüyor, ancak daha sonra önceki durumlarından daha vahim bir halde tekrar sağlık merkezlerine başvuruyorlar, tabi o zamana kadar kötü beslenme yüzünden hayatını kaybetmemişse.

El Minar haber kanalı da UNICEF’in raporlarına dayanarak Yemenli çocukların durumu hakkında şu ifadelere yer verdi: Yemenli 2 milyonu aşkın çocuk, kötü beslenmeden acı çekiyor. Yaklaşık 400 bin Yemenli çocuk kronik beslenme yüzünden açlıktan dolayı ölüm noktasına bir adım mesafede duruyor ve yine 11 milyon Yemenli çocuk, yani bu ülkenin 18 yaşın altındaki nüfuzunun yüzde 80 kadarı gıda maddeleri yetersizliği ve Yemen’de düzenlenen saldırı yüzünden epidemik hale gelen hastalıklara yakalanma riski ile karşı karşıya bulunuyor.

Bu konuda daha önemli rapor UNICEF’in “Eğer okulda değilse” başlıklı bir raporudur. Bu raporda şöyle deniliyor:

1.8 milyon Yemenli çocuk ve 1.1 milyon hamile ve bebek emziren Yemenli kadın aşırı kötü beslenme durumu ile karşı karşıyadır. Bu rakamlar 2014 yılının sonlarına doğru oranla yüzde 128 artış kaydetmişti.

Yemen’de Suud rejiminin dayattığı savaş yüzünden ölen Yemenli çocukların sayısına gelince, bu konuda kesin veriler yoktur. UNICEF’in Ağustos 2015’de yayımladığı verilere göre, Yemen’e dayatılan savaşın bir tek ilk üç ayında 398 Yemenli çocuk hayatını kaybetti, 60 çocuk da Mart 2015’te yaralandı. Ancak UNICEF’in Ağustos 2016 raporuna göre Yemen’de hayatının kaybeden sivillerin sayısı 1121 ve yaralı sayısı da 1650 olarak açıklandı.

Merkezi Yemen’in başkenti Sana’da bulunan “Hukuk ve kalkınma yasal merkezi” adlı merkez Yemen’in 1000 günlük savaşı ile ilgili raporunda ölenlerin sayısını 13 bin 603 olarak açıkladı. Bu sayılardan 2887 kadarını Yemenli çocuklar oluşturuyordu. Rapora göre bu savaşta 21 bin 812 Yemenli vatandaş da yaralandı, ki yine bu sayının 2722 kadarını çocuklar oluşturuyordu.

Kuşkusuz bu veriler son altı ayda daha da artmıştır, nitekim geçen 9 Ağustos tarihinde Suud rejiminin savaş uçakları Saade eyaletinin Zahyan yöresinde çocukları taşıyan bir otobüse saldırdı, saldırıda 120 çocuk hayatını kaybetti veya yaralandı.

Suud rejiminin Yemen milletine dayattığı savaşta onca Yemenli vatandaşın ölmesi veya yaralanmasından başka yaklaşık 3 milyon Yemenli de yurt içinde ve dışında mülteci durumuna düştü ki bu sayının önemli bir bölümünü yine Yemenli çocuklar oluşturuyor.

Bundan başka epidemik hastalıklar Yemenli çocukları tehdit eden bir başka ölümcül etkendir. UNICEF’in raporuna göre hali hazırda Yemen’de bir milyon kişi kolera hastalığına yakalanmış bulunuyor. Bunlardan 2200’ü bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

Öte yandan Yemen’de en az 8.2 milyon kişi sağlıklı içme suyuna ulaşabilmek için uluslararası insani yardımları bekliyor. Yine Yemen’de sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan insanların sayası savaştan önceki döneme oranla üç kat arttığı ve 5 milyondan 16 milyona yükseldiği ve yine bu sayının önemli bir bölümünü çocukların oluşturduğu ifade ediliyor.

Suud rejiminin Yemen’e dayattığı savaşın doğurduğu bir başka önemli sorun, Yemenli çocukların eğitimlerine devam etme imkanından mahrum kalmalarıdır. UNICEF’in Mart 2018’de yayımladığı raporuna göre bu savaş yüzünden 2 milyon Yemenli çocuk eğitimine devam edemiyor, öğretmenlerin maaşı ödenemiyor, 4.5 miyon çocuk da eğitimden tamamen mahrum kalma riski ile karşı karşıya bulunuyor.

UNICEF’in “Eğer okulda değilse” raporunda da 2500 okul kullanılamaz hale geldiği, okulların üçte ikisi savaş yüzünden hasara uğradığı, okulların yüzde 27 kadarı tamamen kapandığı, okulların yüzde 7 kadarı da sığınak olarak veya askeri amaçlar uğruna kullanıldığı belirtiliyor.

Gerçekte UNICEF bu raporda, eğer çocuklar okulda değilse, nerede ve ne yapıyor? sorusunu gündeme getiriyor. Bu sorunun cevabında ise önemli konulara işaret ediliyor. Bu konulardan ikisi ise şöyle: 2416 Yemenli erkek çocuğu Mart 2015’ten sonra silahlı örgütlere katıldı. Kızların dörtte üç 18 yaşına gelmeden önce evlenmeye zorlandı, bu kızlardan yüzde 44.5 kadarı 15 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.

Bu durumlardan hareket eden UNICEF’in Yemen temsilcisi Meritxell Relano şöyle diyor: Yemenli çocuklardan bir kuşak, kısıtlı eğitim veya eğitimsizlik yüzünden karanlık bir gelecekle karşı karşıya, hatta okullara giden çocuklar bile ihtiyaç duydukları nitelikte eğitimden yararlanamıyor.

Suud rejimi ve müttefiklerinin Yemen milletine dayattıkları savaşın sonuçları sadece açlık, ölüm, fiziksel zararlar, avarelik, eğitimden mahrum kalmak gibi durumlarla sınırlı kalmıyor. Bunlar bu savaşın Yemenli çocuklara getirdiği en kronik sonuçlardır. Ancak buna karşın bu savaş Yemen’de aile yapısının yok edilmesi, çocukların ebeveynlerini veya kardeşlerini kaybetmesi, savaşın acı manzaralarından etkilenmeleri gibi daha vahim sonuçları olmuştur. Bu son tesirler daha uzun yıllar Yemenli çocukların psikolojisini etkilemeye devam edecektir.

Oct 08, 2018 12:16 Europe/Istanbul
Görüşler