Pakistan yüksek mahkemesi bir süre önce Müslim Lig Navaz partisinin eski lideri ve azledilen Başbakanı Muhammed Navaz Şerif ve yine bu partinin üst düzey üyesi ve azledilen Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf hakkında ömür boyu siyasi faaliyetten men kararı vererek bu partiyi yeni bir sorunla karşı karşıya getirdi.

Dışişleri eski Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ın dosyası, Pakistan tahriki insaf partisi liderlerinden Osman Dar yüksek mahkemeye bir iddianame sunarak Hoca Muhammed Asıf’ın BAE uyruklu olduğunu ve bu konu Pakistan anayasasıyla çeliştiğini, Asıf’ın görevden azledilmesi gerektiğini belirttikten sonra yüksek mahkemede gündeme geldi. Bu arada Pakistan dışişleri eski bakanının dosyasında iktisadi fesat suçlaması da yer aldığı belirtildi.

 

Pakistan’da Sakıp Nisar yüksek mahkeme Başkanı olduktan sonra iktidar Muslim Lig Navaz partisinin bazı üst düzey üyeleri yüksek mahkemeye çağrıldı ve aralarından bazıları da yüksek mahkemede yargılandı ve bazı cezalarla karşılaştı. Pakistan yüksek mahkemesinin şimdiye kadar eşine pek rastlanılmayan kararı ile  Müslim Lig Navaz partisi eski lideri Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ın ömür boyu siyasi faaliyetten men edilmeleri Pakistan’ın iktidar partisinin üyelerini ciddi bir şekilde öfkelendirdi.

 

Gerçekte Pakistan yüksek mahkemesinin Müslim Lig Navaz partisi eski lideri Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı ömür boyu siyasi faaliyetten men etmesi tam da genel seçimlerin yaklaştığı şu sıralarda Müslim Lig Navaz partisine ağır bir darbe niteliğindedir. Zira Müslim Lig Navaz partisi Temmuz 2018 seçimlerini kazanmak için hazırlık yapıyordu. Ancak parti üyeleri ve taraftarları  yüksek mahkemenin Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı ömür boyu siyasi faaliyetten men etmesini iç münakaşaları körükleyeceğini ve aynı zamanda Müslim Lig Navaz partisinin konumunu zayıflatacağını belirtiyor.

 

Kuşkusuz Pakistan’da biri Başbakan ve biri Dışişleri Bakanı olan iki önemli şahsiyete iktisadi fesat suçu yöneltilmesi, Pakistan halkının Müslim Lig Navaz partisine olan güven duygusunu şiddetle sarstığı anlaşılıyor 2013 yılında iktidar halk partinin mali fesadı ile mücadele sloganı ile iktidarın başına geçen Navaz Şerif şimdi kendisi büyük bir mali fesat dosyası ile suçlanıyordu ki bu da Pakistan kamuoyu tarafından insanların kandırılması olarak algılanıyor.

 

Pakistan’da Panama belgeleri olarak ün yapan ve Navaz Şerif ve ailesi ile ilgili olan dosya Panama’da Musk Funska adında Panamalı bir hukuk müessesesi ile ilgilidir. Bu müessesede ortaya çıkan bir çok belge dünyanın çeşitli ülkelerinde siyasi ve başka şahsiyetleri mali fesatla suçluyor. Söz konusu Panamalı müessesenin Navaz Şerif ve ailesine karşı ifşa ettiği ve Panamaleaks adı il ün yapan belgeler son üç yılda Müslim Lig Navaz partisinin eski liderini iyice sıkıştırdığı anlaşılıyor.

 

Pakistan içişleri bakanının yüksek mahkeme başkanını Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı ömür boyu siyasi faaliyetten men ettiği kararından sonra eleştirmesi, Müslim Lig Navaz partisinin bu üst düzey üyesinin görüşüne göre Pakistan yargı kurumu iktidar partinin üyeleri hakkında verdiği kararlarda daha çok rakip siyasi partinin propagandalarının etkisi altında kaldığına inandıklarını gösteriyor.

Şimdi ise Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı ömür boyu siyasi faaliyetten men edilmeleri akıllara bu kararın Pakistan siyaset arenası üzerinde nasıl etki yapacağı sorusunu getiriyor.

 

Pakistan yüksek mahkemesi Müslim Lig Navaz partisinin iki seçkin üyesi ve özellikle partinin eski lideri Muhammed Navaz Şerif hakkında siyasetten ömür boyu men kararı vermesinden sonra akıllara yine yüksek mahkemenin icraatının değerlendirilmesi yönünde farklı görüşlerin gündeme geldiğini getirdi. Pakistan’da bazı çevreler ve özellikle iktidar Müslim Lig Navaz partisi üyeleri Başbakan ve Dışişleri Bakanı yüksek mahkeme tarafından görevden alındıktan sonra yüksek mahkemenin onları siyasi faaliyetten de men etmesini yargı kurumunun kendi salahiyeti hakkında geniş kapsamlı yorumundan kaynaklanan bir karar olduğunu belirtiyor. Bu yüzden bu çevreler yüksek mahkemeyi Pakistan’da siyasi münakaşalara bulaşmak ve iktidar partiyi zayıflatmaya çalışmak ve kanunların ötesinde hareket etmekle suçluyor.

 

Pakistan’da yüksek mahkemeyi eleştiren çevrelere göre yüksek mahkeme gerçi Pakistanlı yetkilileri fesat suçlaması ile görevden azledebilir, fakat siyasileri daimi ve ömür boyu siyasi faaliyetten men etme yetkisi yoktur. Bu şartlarda ve Pakistan medyasında bu soru işaretinin gündeme gelmesinin ardından yüksek mahkemeyi eleştiren çevreler bu kurumun kamuoyunu bu yönde aydınlatma ihtiyacı hissetmemesi soru işaretlerini ve muğlaklıkları arttırdığını belirtiyor.

 

Pakistan’da bazı siyasi ve medeni aktivistler de yüksek mahkemenin Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı ömür boyu siyasi faaliyetten men etmesini bu ülkede siyasi partilerin faaliyetlerini kısıtlama yönünde atılan bir adım şeklinde değerlendiriyor.

Pakistan’da bazı bağımsız çevrelerce gündeme getirilen bir görüşe göre yüksek mahkemenin bu kararı aslında şaibeli ve illegal faaliyetlere bulaşan siyasi partilere yönelik bir nevi uyarıdır ve onları ömür boyu siyasi faaliyetten men cezası ile karşı karşıya getirebilir.

 

Pakistan’da Müslim Lig Navaz partisi üyeleri ve taraftarları yüksek mahkemeyi partinin bazı üyelerinin dosyalarını ele alırken siyasi saiklerle yaklaşmakla suçladıkları halde, Pakistan’da halkın yargı kurumuna bağımsız bir kurum olarak güvendikleri bu ülkede düzenlenen anketlerde ortaya çıkıyor. Pakistan halkı yargı kurumu ülkenin siyasi ve sosyal atmosferinden bağımsız olduğuna inanıyor.

 

Pakistan meseleleri uzmanı ve hukukçu Dr. Nimet Ahmedi şöyle diyor: Pakistan’ın büyük ve güçlü ve bağımsız yargı kurumu vardır ve tarihi hassas aşamalarda ülkenin birlik ve beraberliğini aldıkları kararlarla ve her türlü dini ve etnik ve siyasi bağlardan bağımsız olarak korumayı başarmıştır.

 

Gerçi Pakistan yüksek mahkemesi Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı ömür boyu siyasi faaliyetten men etmesi bu iki şahsiyet tarafından siyasi saikli bir karar olarak yorumlanıyor, fakat Pakistan kamuoyu bu karara olumsuz tepki vermiyor ve kararı kabul ettikleri anlaşılıyor.

 

Öte yandan Muhammed Navaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı ömür boyu siyasi faaliyetten men edilmeleri gibi şimdiye kadar görülmemiş karar Müslim Lig Navaz partisinin gelecek seçimlerde oy kaybına uğramasına sebebiyet vereceği ve rakip partilerin ve özellikle tahrik insaf partisinin konumunu güçlendireceği anlaşılıyor.

Jul 09, 2018 22:40 Europe/Istanbul
Görüşler