• Битта эчкидан 5 литр сут?

    Битта эчкидан 5 литр сут?

    август 13, 2018 08:59

    Ўтган йили ёзда Польшадан 400 бош альп ва заанин зотли эчкилар келтирилди. Бунда тадбиркорга банк томонидан ажратилган 1 миллиард сўм миқдоридаги кредит қўл келди.