مخاطبین گرامی رادیو دری شما می توانید  توسط شماره های زیر با ما به تماس شوید

  • شماره تماس ما در ایران: 00985138780001
  • شماره پیامکی ما در ایران : 30008000226
  • شماره پیامکی ما در افغانستان : 0093794717144