قوس 10, 1398 11:36 Asia/Kabul

رایزنی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درباره اعلام نتایج قسمی ۲۷ ولایت جریان دارد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،اورنگ زیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان،از دسته های انتخاباتی خواست اجازه دهند  بازشماری آرا در هفت ولایتی که دفاتر کمیسیون در آن ها بسته شده آغاز وتکمیل گردد.

وی افزود که رایزنی در باره اعلام نتایج قسمی انتخابات در ۲۷ ولایت که بازشماری پایان یافته جریان دارد واین تصمیم امروز همگانی می شود.

اما، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، هشدار داده‌است که اگر 300 هزار رأیی‌که به باور این دستۀ انتخاباتی نامعتبر است، باطل اعلام نشوند،  اعتراضات گسترده‌ ای را راه اندازی خواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از این گفته ‌است که اگر ممناعت‌ها دربارۀ بازشماری آرا در هفت ولایت باقی مانده ادامه پیدا کند، این نهاد از نیروهای امنیتی و حکومت می‌خواهد تا در آغاز بازشماری آرا در این ولایت‌ها مداخله کند.

اما دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی نگران تاخیر اعلام نتایج انتخاباتی بوده و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید اگر ممانعت ها  ادامه یابد از نیروهای امنیتی وحکومت می خواهد که در آغاز بازشماری آرا مداخله کند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی از کابل موجود است.

کلیدواژه