قوس 17, 1398 11:31 Asia/Kabul

برای افغانستان مذاکرات بین الافغانی که توام با کاهش خشونت باشد مهم است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، پس از توقف مذاکرات بین طالبان وامریکا، مذاکرات بین طرفین در دوحه از سر گرفته شده وامروز نیزاین مذاکرات ادامه دارد.

مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید :مذاکرات از جای که متوقف شده بود از سرگرفته شده وبرای مامرحله بعدی که مذاکرات بین الافغانی است، مهم است.

مولوی قلم الدین یکتن از مقامات مهم طالبان می گوید بعد از امضای توافقنامه ظرف یک هفته مذاکرات بین الافغانی آغاز گردیده ودرمذاکرات بین الافغانی مساله ی آتش بس وکاهش خشونت مطرح می شود.

گفته می‌شود ممکن توافقنامه در امریکا ،المان یا کابل به امضا برسد.

صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور گفت برای مذاکرات کاهش خشونت وآتش بس مهم است.

این در حالی است که تاهنوز هیات مذاکرات کننده با طالبان از سوی حکومت معرفی نشده است.

آگاهان مسایل سیاسی افغانستان به این بار اند که ممکن توافقنامه امضاء شود اما خشونت وجنگ پایان نخواهد یافت.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی از کابل موجود است.

تگ

کامنت