جدی 11, 1398 14:21 Asia/Kabul

اگرچه نخستین برف زمستانی در کابل سبب خوشحالی شهروندان این شهر شده، اما بارش برف سنگین، مشکلات زیادی را نیز برای مردم ایجاد کرده است.

به گزارش رادیودری، بارش نخستین برف زمستانی در کابل، مشکلات زیادی را برای پایتخت نشینان افغانستان ایجاد کرده است.

اگرچه نخستین برف زمستانی در کابل سبب خوشحالی شهروندان این شهر شده، اما بارش برف سنگین، مشکلات زیادی را نیز برای مردم ایجاد کرده است. آب گرفتگی خیابان‌ها و بسته شدن کوچه‌ها مشکلات زیادی را در رفت و آمد شهروندان کابل به وجود آورده است. نبود سیستم جمع آوری آب شهری سبب شده است که شهر کابل به ویژه مرکز این شهر با بارش اندک برف و بارانی دچار آب گرفتگی شود. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که پس از نخستین برف زمستانی، هوای شهر کابل به شدت سرد می‌شود و سردی هوا به زیر ۱۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

شهر کابل که در هفته‌های اخیر آلوده‌ترین شهر جهان بود، مردم این برف را به فال نیک گرفته، می گویند: آلودگی هوا کابل را در خود فروبرده بود و دامنه  بیماری های تنفسی گسترده شده بود. 

 آن ها این برف را امداد غیبی دانسته، امیدوارند که با پاک شدن هوا، بیماریها و با افزایش برف و باران، کم آبی کاهش پیدا کند.

کلیدواژه