جدی 15, 1398 11:59 Asia/Kabul
  • الزامی شدن نصب فیلتر تصفیه دود استاندارد در منازل و ادارات افغانستان

ریاست جمهوری افغانستان طی احکام جداگانه برای کاهش آلودگی هوا در کابل نصب تصفیه کننده و همچنین سوزاندن مواد پلاستیکی برای گرم کردن و تولید انرژی را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس،به نوشته ارگ، رئیس جمهور افغانستان براساس مادۀ پانزدهم قانون اساسی و حکم مادۀ بیست و هفتم قانون محیط زیست به منظور جلوگیری از آلودگی هوا، کاهش عوامل مخرب بر آن و حفاظت از محیط زیست، احکام متذکره را صادر نموده است.

ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد: رئیس جمهور کلیه ادارات دولتی، منازل و شهرک‌های صنعتی را ملزم به استفاده از فیلتر دود کرده است.

براساس این گزارش، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز مکلف شده است تا با همکاری با وزارت کشور، شهرداری،‌ و سایر ادارات مربوط بر روند نصب فیلترهای دود در منازل و شهرک ها نظارت و تخلفات احتمالی را به قوه قضائیه اطلاع دهد.

به گزارش فارس،‌ طی سال جاری کابل،‌ پایتخت افغانستان برای چند روز پیاپی آلوده‌ترین شهر جهان شد و آلودگی جان بسیاری از شهروندان این کشور را تهدید میکند.

کلیدواژه