جدی 21, 1398 13:46 Asia/Kabul

بازشماری آرا از سوی مستقل انتخابات افغانستان به تعویق افتاد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری بیش از دهها محل در بیش از بیست ولایت افغانستان را به تعویق انداخته است که قرار بود امروز شنبه آغاز گردد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی موجود است.

تگ

کامنت