دلو 02, 1398 17:41 Asia/Kabul
  • وقوع آتش سوزی در یک مارکت تجاری در کابل
    وقوع آتش سوزی در یک مارکت تجاری در کابل

مارکت تجاری حکمت در ناحیه سیزدهم شهر کابل دچار حریق شده و ماموران اطفائیه به محل رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری آوا ، این مارکت تجارتی در منطقه قلعه نو موقعیت دارد.هنوز علت آتش سوزی و خسارات احتمالی ناشی از آن مشخص نیست

تگ

کامنت