دلو 04, 1398 14:44 Asia/Kabul
  • غنی در داووس: مشکلی با خروج آمریکا از افغانستان نداریم

غنی گفت: مردم افغانستان با خروج نیروهای آمریکایی مشکل ندارند، اما مذاکره روی آن مهم است و اگر این مذاکره با طالبان می‌شود، به معنای آغاز سلسلۀ تشدید جنگ‌های دیگر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان  در حاشیۀ اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، با خبرنگاران ارشد رسانه‌های بین المللی درخصوص وضعیت جاری، پروسۀ صلح، حکومتداری، اصلاحات، مبارزه با فساد و نقش افغانستان در گسترش همکاری های منطقه گفتگو کرد.

در این نشست، رئیس جمهور ضمن تشریح پیشرفت‌های افغانستان در عرصه‌های مختلف گفت: افغانستان کشور فقیر نیست، موقعیت کشور ما باعث گردیده که روند کار انتقال لوله گاز، انرژی برق و فیبر نوری از این کشور منتقل شده و همچنان کشور ما از ظرفیت های خوب سرمایه طبیعی به ویژه تولید انرژی آفتابی برخوردار است.

غنی در پاسخ به سوالی در رابطه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت: مردم افغانستان با خروج نیروهای آمریکایی مشکل ندارند، اما مذاکره روی آن مهم است و اگر این مذاکره با طالبان می شود، به معنای آغاز سلسلۀ تشدید جنگ‌های دیگر خواهد بود و اگر با حکومت افغانستان صورت می گیرد، قابل مدیریت می باشد.

رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد: تاکید بروی آتش‌بس به این دلیل است که  آتش‌بس با طالبان در سال ۲۰۱۷ به ما اجازه داد که در مسیر صلح حرکت کنیم و این آتش بس ۹۸ درصد مؤثر بود.

وی افزود: شهروندان افغانستان خواهان ختم جنگ هستند، کاهش خشونت نتیجه نمی‌دهد، اما آتش بس نشاندهنده این است که افغان‌ها یک تعهد واقعی به گفتگوی سیاسی دارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع کلیدی برای حکومت افغانستان خودکفایی است، گفت: آب‌های افغانستان در حال مدیریت است و ما طی یک پلان پنج ساله که روی دست داریم، قادر خواهیم بود که خشک سالی را مهار سازیم.

غنی تاکید کرد: زنان افغان به عقب بر نمی گردند و من افتخار می‌کنم که سفرای افغانستان در ایالات متحدۀ امریکا و ملل متحد زنان هستند و از کشور خود با توانمندی نمایندگی می کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ افغانستان، سال گذشته یک جرگۀ جامع زنان از تمام ولایات داشتیم. وی افزود که نسل جوان به ویژه زنان افغان متحرک و فعال اند، تیم رباتیک دختران و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بهترین مثال آن می باشند.

وی یکبار دیگر تاکید کرد: مردم افغانستان به عقب بر نمی‌گردند و اگر طالبان بر این امر پافشاری دارند، برای جامعۀ ما پذیرفتنی نیست.

تگ

کامنت