دلو 06, 1398 16:01 Asia/Kabul
  • بانک جهانی: افغانستان پس از صلح به دریافت کمک‌های بیشتری نیاز دارد

رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که در صورت برقراری صلح، افغانستان جهت ادغام مخالفان مسلح در جامعه، بازسازی کشور و نیز بازگشت پناهجویان، نیازمند دریافت کمک‌های بیشتری است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «هنرلی کرالی» رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که این نهاد برای بدست آوردن کمک‌های جهانی برای افغانستان پس از توافق صلح تلاش می‌کند.

وی افزود: اگر در گفت‌وگوهای صلح توافق حاصل شود، افغانستان به کمک‌های بیشتری نیاز خواهد داشت؛ زیرا در هنگام صلح مخالفان مسلح دولت باید بار دیگر در جامعه ادغام شوند، به بازگشت پناهجویان نیاز خواهد بود و همه این‌ها به معنی نیاز بیشتر افغانستان به کمک‌های مالی است.

«محمد یونس سالک» سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان نیز در این باره به «طلوع نیوز» گفت: در صورتی که گفت‌وگوهای صلح نتیجه بخش باشد و منجر به تحقق صلح شود، وزارت اقتصاد روی طرحی به نام «اقتصاد پسا صلح» کار کرده که در آن مسایل فقر، بیکاری و تغییر شرایط مردم درنظر گرفته شده است.

رئیس بانک جهانی در افغانستان پیش از این نیز درباره کاهش ناگهانی کمک‌های خارجی به افغانستان هشدار داده و گفته بود که این اقدام می‌تواند به چشم‌انداز صلح پایدار لطمه بزند.

براساس گزارش‌های بانک جهانی باوجود افزایش درآمدهای دولت طی سال‌های اخیر هنوز هم سطح عواید که سالانه حدود 2.5 میلیارد دلار است با مصارف این کشور که حدود 11 میلیارد دلار می‌باشد نامتوازن است.

بانک جهانی می‌افزاید که حدود 75 درصد از هزینه‌های افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تامین می‌شود و کاهش این کمک‌ها در بخش نظامی و غیرنظامی بر روی خدمات اساسی که دولت باید به مردم ارائه دهد و نیز تحکیم صلح تاثیرگذار خواهد بود.

کلیدواژه