دلو 23, 1398 15:55 Asia/Kabul
  • قدردانی افغانستان از کمک ایران به توسعه نظام آموزشی در این کشور
    قدردانی افغانستان از کمک ایران به توسعه نظام آموزشی در این کشور

وزیر آموزش و پرورش افغانستان در دیدار با سفیر ایران در کابل از کمک و حمایت این کشور به توسعه نظام آموزشی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «میرویس بلخی» وزیر آموزش و پرورش افغانستان با «بهادر امنینیان» سفیر ایران در کابل دیدار و در مورد حمایت جمهوری اسلامی از توسعه آموزش در این کشور گفتگو کرد. 

حمایت جمهوری اسلامی از آموزش معلمان، توسعه نظام آموزشی، اعطای بورس و وسایل آموزشی از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

بلخی در صفحه توئیتر خود ضمن قدردانی از حمایت و کمک ایران برای توسعه نظام آموزشی در افغانستان، نوشت: در دیدار با سفیر ایران  در مورد حمایت جمهوری اسلامی از آموزش معلمان، توسعه نظام آموزشی، بورس و وسایل آموزشی گفتگو کردم.

ایران طی چهل سال گذشته میزبان مهاجران افغانستان بوده و به دستور رهبر این کشور آموزش مهاجران افغان در مدارس ایران به صورت رایگان و بدون تبعیض صورت گرفته است. 

تگ

کامنت