دلو 27, 1398 18:04 Asia/Kabul
  • تاکید غنی بر توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی

رئیس جمهوری افغانستان در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ در آلمان، در دیدارهای جداگانه با نمایندگان کشورهای مختلف به ویژه نمایندگان کشورهای آسیای میانه روی گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، غنی در حاشیه این نشست با روسای جمهور هلند، قزاقستان و آذربایجان در مورد تفاهمنامه‌های تجارتی و ترانزیتی رایزنی کرده است. 

در این اعلامیه آمده است که قرار است یک موافقتنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و قزاقستان به امضا برسد که باعث توسعۀ روابط اقتصادی به ویژه در قسمت خرید غله میان دو کشور خواهد شد.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین در دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان بر خریداری نفت دولت با دولت رایزنی کرده است.

نشست امنیتی مونیخ روز جمعه با شرکت ۳۵ تن از روسا جمهور، صدراعظمان، رهبران امنیتی و دیپلمات‌های کشورهای مختلف در آلمان آغاز شد. 

تگ

کامنت