حوت 07, 1398 09:32 Asia/Kabul
  • تاکید شخصیت سیاسی افغان بر آزادی افغانستان از اشغال آمریکا

رئیس حزب کنگره ملی افغانستان، آمریکایی ها را عامل اصلی بدبختی مردم این کشور دانست و خواستار پایان اشغالگری آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، "عبداللطیف پدرام" نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه با تاکید براینکه فقر و بیکاری هفتاد درصدی محصول حضور آمریکا در این کشور است، تصریح کرد، افغانها برای آزادی کشورشان از سیطره اشغالگران آمریکایی مبارزه خواهند کرد.

 رئیس حزب کنگره ملی  افغانستان تاکید کرد، این حزب در هماهنگی با همه جریان های سیاسی و آزادی خواه، حضور اشغالگران را به نفع این کشور نمی داند.

رئیس حزب کنگره ملی  افغانستان خاطرنشان کرد، خارجی می خواهد حکومت افغانستان را تقسیم و حرکت مردم را منحرف کند و یک دولت متقلب تحت اشغال را بر آنها مسلط کنند.

کلیدواژه