حمل 17, 1399 10:30 Asia/Kabul
  • تاکید آمریکا بر تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان
    تاکید آمریکا بر تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان

معاون وزارت خارجه‌ آمریکا هشدار داد که اگر رهبران سیاسی افغانستان نتوانند دولتی فراگیر تشکیل دهند، جامعه جهانی مثل سابق به این کشور کمک نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، «آلیس ولز»، معاون وزارت خارجه‌ آمریکا هشدار داد که اگر رهبران سیاسی افغانستان نتوانند دولتی فراگیر تشکیل دهند، جامعه جهانی مثل سابق به این کشور کمک نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: کمک‌های جامعه‌ جهانی به افغانستان نیازمند مشارکت با یک حکومت فراگیر است.

آلیس ولز تاکید کرد که در غیر این‌صورت تعامل کشورهای کمک کننده با افغانستان مثل گذشته نمی‌تواند باشد.

گفتنی است که آمریکا اخیرا یک میلیارد دالر از کمک‌هایش به افغانستان را به خاطر حل نشدن تنش‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله قطع کرد.

کلیدواژه