حمل 20, 1399 04:53 Asia/Kabul
  • وحید عمر: زندانیان طالبان «بدون قید و شرط» آزاد نخواهند شد
    وحید عمر: زندانیان طالبان «بدون قید و شرط» آزاد نخواهند شد

«وحید عمر»، مشاور اشرف غنی در امور روابط عمومی در واکنش به گفته‌های اخیر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که حکومت افغانستان متعهد به رهایی زندانیان است، اما مبادله زندانیان دو طرف نیاز به نیت متقابل دارد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که طالبان همچنان به رهایی هزاران تن از زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان اصرار می‌ورزند، ارگ می‌گوید زندان طالبان بی قید و شرط آزاد نخواهند شد و روند آزاد سازی این زندانیان زمان‌گیر خواهد بود.

سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر در تویتی نوشته است که هیات فنی این گروه به علت بی‌نتیجه ماندن گفتگوها با گروه فنی حکومت پس از این در نشست‌های مشترک شرکت نخواهند کرد.

این در حالی است که بیش از یک هفته می‌شود هیات سه نفری گروه طالبان از بهر نظارت از چگونگی رهایی زندانیان طالبان و مبادله آنان با زندانیان نیروهای دولتی به کابل آمده است و با گروه تماس حکومت رایزنی دارند.

سهیل شاهین- سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحۀ تویترش در این باره چنین گفته است:«ما تیم فنی کمیسیون زندانیان را جهت تصدیق و تثبیت زندانیان به کابل فرستادیم زیرا مطابق توافقنامه و وعده رهایی زندانیان شروع می‌شد اما متاسفانه به بهانه‌های مختلف رهایی آنها تا اکنون به تعویق افتاده است. از این رو تیم فنی ما از فردا با جهات مربوطه در نشست‌های بی نتیجه شرکت نمی‌کند.»

اما ارگ می‌گوید که مبادله زندانیان دو طرف نیاز به زمان بیشتر و عمل متقابل از سوی گروه طالبان دارد.

وحید عمر، مشاور غنی در امور روابط عمومی و راهبردی گفت: «این پروسه دور و دراز است ورخطایی ضرورت نیست گفته شود  ده روز زندانی ها رها شوند بدون قید و شرط رها شوند طبعن که به آن گونه نمی شود ولی موقف ما واضع است که با کدام شرایط چگونه این کار را می کنیم.»

پیش از این یک عضو هیات گفتگوکننده با طالبان گفته است که گروه طالبان  خواهان رهایی پانزده تن از فرماندهان ارشد این گروه هستند، اما حکومت افغانستان رهایی این فرماندهان طالبان را رد کرده است.

کلیدواژه