حمل 25, 1399 14:14 Asia/Kabul

دولت افغانستان اعلام کرد که برای مبارزه با ویروس کرونا در بودجه این کشور بازنگری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی در امور روابط عامه ومسئول کمیته مبارزه  کرونای ارگ می گوید دولت تمام بودجه سال ۱۳۹۹ را بازنگری نموده وتمام بودجه غیر ضروری به بودجه کرونا انتقال داده می شود.

 تا اکنون مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به ۶۶۵نفر رسیده ۱۹ نفر جان باخته و۳۰ نفر بهبود یافته اند.

حکومت افغانستان نظام قرنطینه را در اکثر ولایات برقرار ساخته واز مردم خواسته شده در خانه های شان بمانند.

عدم رسیدگی به مردم کم درامد وناهمآهنگی در ادارات دولتی به گفته اعضای پارلمان ،پای وزیر صحت عامه و مشاور عالی رئیس جمهور در روابط عامه و رئیس کمیته مبارزه باکرونای ارگ را به کمیسیون صحت مجلس کشاند.

نجیب الله ناصر رئیس این کمیسیون با انتقاد از عدم همآهنگی ادارات دولتی گفت ظرف ۲۰ روز بیمارستان در هرات ساخته شد اما اکمال نشده است.

وی خواهان همکاری نهاد های دولتی در مبارزه با ویروس کرونا گردید.

مجروح عضو دیگر پارلمان گفت قرنطینه زمانی نتیجه می دهد که دولت به مردم نیازمند کمک کند تا آنها در خانه بمانند.

در همین حال والیان کابل، لغمان و ننگرهار توافق کردند تا جلوی رفت وآمد بین این ولایات را بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بگیرند.

تگ