ثور 01, 1399 10:22 Asia/Kabul
  • برشنا دیگر نمی‌تواند برق خریداری کند!

شرکت برشنا هشدار می‌دهد که عدم پرداخت هزینه برق از سوی برخی مشترکین و کاهش پرداخت از سوی برخی دیگر، درآمدهای این شرکت را 70 درصد کاهش داده و اگر نتواند هزینه‌های برق را جمع‌آوری کند، در ماه‌های آینده نمی‌تواند برق خریداری کند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، امان‌الله غالب، رئیس شرکت برشنا با بیان این مطلب هشدار داده که اگر عواید این شرکت جمع‌آوری نشود و همچنین ادارات دولتی و شرکت‌های تولیدی پول‌های مصرف برق شان را نپردازند، برشنا در ماه‌های آینده نمی‌تواند برق خریداری کند و ممکن است ۸۰ درصد افغانستان در ماه‌های آینده بی‌برق شود و در تاریکی فرو رود. 

وی خاطرنشان کرد، بنا به تفاهمنامه‌ای که افغانستان با کشورهای فراهم کننده برق دارد، باید پول برق وارداتی را در زمان معین آن پرداخت کند، در غیر آن به گفته وی، برق وارداتی قطع خواهد شد. 

هم اکنون 77درصد برق افغانستان از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران خریداری می شود.

کلیدواژه