ثور 31, 1399 12:56 Asia/Kabul
  • رضایت ۶۱ درصدی مهاجران افغانستانی مقیم ایران از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

بر اساس یک نظرسنجی، ۶۱ درصد از شرکت‌کنندگان افغانستانی از عملکرد دولت ایران برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ابراز رضایت کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یافته‌های نظرسنجی انجام گرفته از مهاجرین افغانستانی مقیم ایران نشان می‌دهد که 61 درصد شرکت‌کنندگان از نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مهاجران افغانستانی رضایت داشتند و در مقابل 10.5 درصد نیز عملکرد دولت ایران را در این خصوص ضعیف ارزیابی کردند.

همچنین، 49 درصد از پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی انسجام اجتماعی مردم ایران در مقابله با بحران کرونا را بسیار مطلوب، 26 درصد خوب و 18 درصد نسبی و 7 درصد نیز ضعیف دانستند.

براساس این نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران صورت گرفته شرکت‌کنندگان معتقدند که به ترتیب دولت‌های ایران، چین و آلمان در مقابله با کرونا مطلوب عمل کرده‌اند و عملکرد دولت‌های ترکیه، سوئد و آمریکا را نامطلوب خوانده‌اند.

گزارش می‌افزاید که 67 درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی در شهرهای تهران، شیراز، بیرجند، کرج و قم بودند از عملکرد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و خدمات‌دهی این مراکز به دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در دوره کرونا رضایت داشتند و در مقابل 33 درصد نیز نسبت به نحوه خدمات‌رسانی نظام آموزشی ایران ناراضی بودند.

گفتنی است که پیش از این نیز «سید حسین عالمی بلخی» وزیر امور مهاجرین افغانستان نیز از ایران به دلیل درمان رایگان مهاجرین افغانستانی با وجود میزان بالای مبتلایان به ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی تشکر و قدردانی کرده بود.

تگ

کامنت