جوزا 08, 1399 07:54 Asia/Kabul
  • فعالیت گروه‌های تروریستی در مرز تاجیکستان و افغانستان

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی نسبت به فعالیت برخی گروه‌های تروریستی ازجمله داعش در مرز تاجیکستان و افغانستان هشدار داد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری فارس، «استانیسلاف زاس» دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی همچنین از برنامه این سازمان جهت برگزاری تمرینات مشترک گسترده در مرزهای تاجیکستان خبر داد.

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی تاکید کرد، این سازمان به طور فعال با سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و کشورهای اروپایی برای حل و فصل مشکلات مرزی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

تاجیکستان در سال گذشته میلادی همچنین میزبان تمرینات نظامی مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی تحت عنوان «برادری شکست ناپذیر» بود.

 تمرینات اخیر سازمان پیمان امنیت جمعی نیز درپی افزایش فعالیت گروههای تروریستی در مناطق شمالی افغانستان انجام گرفته است.

سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یکی از سازمانهای فعال نظامی و چندمنظوره در حوزهٔ آسیای میانه و قفقاز است. 

تگ

کامنت