جوزا 08, 1399 10:39 Asia/Kabul
  • تاکید اشرف غنی بر تکمیل فوری دیتابیس اطلاعاتی شهدای نیروهای امنیتی

رئیس جمهور افغانستان از کم کاری نهادهای امنیتی این کشور برای تکمیل کار دیتابیس اطلاعاتی شهدای نیروهای امنیتی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در یک ویدئو کنفرانس چگونگی رسیدگی به ورثه شهدای نیروهای امنیتی را بررسی کرد.

پیش از این، ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نهادهای امنیتی دستور داده بود تا به منظور حمایت دوامدار دولت، دیتابیس کامل شهدا و ورثه شهدای نیروهای امنیتی را آماده کنند.

مسئولین نهادهای امنیتی نیز گفته اند که کار دیتابیس معلوماتی شهدای نیروها و ورثه آنان در حال تکمیل شدن است و مطابق برنامه مشترک نهادهای امنیتی و دفاعی از ورثه شهدا، مفقودین و اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی، به صورت دوامدار حمایت خواهد شد.

رئیس جمهور افغانستان: اقدامات انجام شده کافی نیست، حق ورثه شهدا بر ما زیاد است و رسیدگی به آنان یکی از مسئولیت های بزرگ ما است. وی افزود که در این زمینه هیچ گونه ضیاع وقت و کم کاری قابل قبول نیست.

او به مسئولان دستور داد تا در قوانین و بروکراسی که باعث کندی روند رسیدگی به ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی می‌گردد، اصلاحات به میان بیاورند تا کمک‌ها به آنان در اسرع وقت برسد.

اشرف غنی همچنین ضمن تاکید به رسیدگی کامل به مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی گفت که نباید در قسمت پرداخت حقوق، امتیازات و کمک‌ها برای ورثه آنان تعلل و کم کاری صورت گیرد.

تگ

کامنت