جوزا 11, 1399 18:06 Asia/Kabul

یک عضو مجلس نمایندگان، رئیس شورای ولایتی ننگرهار را در قتل پسرش و تعدادی زیادی از افراد دیگر متهم نمود.

به گزارش خبرنگار رادیودری، ملک قیس نوراغا نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس نمایندگان روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: در حمله انفجاری که در ماه مبارک رمضان در مراسم تشیع جنازه فرمانده پولیس محلی ولسوالی شیوه ای ولایت ننگرهار  صورت گرفت و در ان بشمول پسرش وعضو شورای ولایتی ننگرهار، عبدالله لالاخان بیش از سی تن دیگر به قتل رسید و بشمول خودش یکصدو سی تن دیگر زخم برداشت.

حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان و همچنان پسرش احمد علی حضرت ریس شورای ولایتی ننگرهار دست داشت.

ملک قیس نوراغا گفت: چندین بار از حکومت تقاضا نمود که  صلاحیت تحقیقات این رویداد را به وۍ بسپارد تا شواهد و مدارک که وۍ دردست دارد بشکل درست مورد بررسی قرار بگیرد اما به گفته موصوف حرفش شنیده نشد.

  این عضو مجلس نمایندگان افزود: وۍ همیشه از حکومت و تطبیق قانون حمایت نموده اما نمی داند که چگونه وۍ و اعضای خانواده اش مورد این حمله قرار گرفت. 

در رویداد خونین ماه رمضان در ولسوالی شیوه این ولایت  که در مراسم تشیع جنازه فرمانده پولیس محلی ان ولسوالی صورت گرفت و  مسولیت آن را گروه داعش برعهده گرفت، بشمول یک عضو شورای ولایتی ننرهار ۳۲تن کشته وبشمول یک عضو ولسی جرگه ۱۳۲تن دیگر زخم برداشته بود.

گزارش آصف خبرنگار رادیودری:

کلیدواژه