جوزا 28, 1399 16:36 Asia/Kabul
  • مجلس افغانستان طرح تعدیل بودجه برای مبارزه با کرونا را رد کرد
    مجلس افغانستان طرح تعدیل بودجه برای مبارزه با کرونا را رد کرد

طرح تعدیلات بودجه ملی افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، از سوی نمایندگان رد شد.

به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، هرچند کمیسیون مالی و بودجه، تعدیلاتی را در طرح پیشنهادی دولت وارد کرده بود، اما با علیرغم آن، این طرح از سوی نمایندگان رد شد.

نمایندگان تاکید داشتند که طرح تعدیل بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا غیر مفید و فسادزا است.

در نشست امروز مجلس افغانستان حدود ۱۳۸ نماینده حاضر بودند.

تگ