سرطان 04, 1399 12:43 Asia/Kabul

والی خودخوانده طالبان در ولایت کاپیسا با همراه شماری از نیروهایش در درگیری با نظامیان افغانستان زخمی شد .

به گزارش خبرنگار رادیو دری، سخنگوی قوماندانی امنیه کاپیسا گفت  در درگیری بین نیروهای دولتی و گروه طالبان در مرکز این ولایت والی خودخوانده طالبان با هشت تن از همراهانش زخمی گردیده واکنون در کلینیک بدراب تگاب که تحت تسلط طالبان می باشد تحت درمان قرار دارد.در این رویداد که روز گذشته صورت گرفت یک تن از نیروهای خیزش مردمی ولسوالی نحراب نیز زخمی شده است.

گزارش تکمیلی از همکارمان آقای قریشی

کلیدواژه