سرطان 17, 1399 08:35 Asia/Kabul
  • درخواست مجدد پاکستان برای بازگشت آوارگان افغان
    درخواست مجدد پاکستان برای بازگشت آوارگان افغان

پاکستان بار دیگر بازگرداندن آوارگان افغان به کشورشان را خواستار شد و اعلام کرد، بازگشت بیش از دو میلیون آواره افغان باید بخشی از روند صلح افغانستان باشد.

به گزارش خبرگزاری چین از اسلام آباد ، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد، اسلام آباد موضع خود درباره بازگشت آوارگان افغانستانی از پاکستان به آن کشور را روز دوشنبه و در کنفرانسی مجازی درباره افغانستان اعلام کرد که با میزبانی کابل برگزار شد.

وزارت خارجه پاکستان دربیانیه ای افزود، هیئت نمایندگی این کشور در این نشست از جامعه بین الملل خواست برای بازگشت با افتخار و عزت آوارگان افغان به میهن خود از یک برنامه با چارچوب زمانی مشخص حمایت کند.

در این بیانیه آمده است، پاکستان تاکید کرده که امضاء توافقنامه صلح با طالبان فرصتی را فراهم کرده که باید توسط مقامات افغان برای همکاری با یکدیگر و دستیابی به راه حل سیاسی جامع و کامل غنیمت شمرده شود.

طرف پاکستانی بار دیگر تاکید کرد ضروری است که جامعه بین الملل بر تضمین اجرای موفقیت آمیز و آغاز زودهنگام گفت وگوهای بین افغانی متمرکز شود و اجازه ندهد این روند از مسیر خود خارج شود.

بنابر اعلام آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، پاکستان هنوز میزبان بیش از یک میلیون و 400 هزار آواره افغان ثبت شده و حدود یک میلیون آواره غیر رسمی است.

کلیدواژه