اسد 02, 1399 12:04 Asia/Kabul
  • تاکید «سرور دانش» بر تسریع روند توزیع شناسنامه الکترونیک

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست کمیته ملی احصائیه بر تسریع روند توزیع شناسنامه الکترونیکی تاکید کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرور دانش در نشست کمیته ملی احصائیه اظهار داشت که شفافیت در برنامه های ملی نیازمند آمار و احصائیه دقیق در کشور است.

وی به اداره ملی احصائیه دستور داد که درخصوص تسریع روند توزیع شناسنامه الکترونیک، مشکلات و موانع این پروسه و نیز راه حل‌های آن یک برنامه مکتوب را تهیه کند تا در جلسه بعدی کمیته ملی احصائیه در مورد آن تصمیم نهایی اتخاذ شود.

به گفته وی، موجودیت آمار و ارقام متفاوت باعث آشفتگی در برنامه ریزی و تصمیم‌های کلان ملی می‌گردد، بنابراین اداره احصائیه باید یک میکانیزم شفاف در مورد توحید و شفافیت منابع و ارقام احصائیه ملی روی دست گیرد.

کلیدواژه