سنبله 09, 1399 15:15 Asia/Kabul

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در مراسم بزرگداشت از عاشورای حسینی ایجاد اداره موقت را باعث فروپاشی نظام سیاسی دانست و مخالفت خود را با این طرح اعلان کرد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، دانش که در جمع عزاداران حسینی در کابل صحبت می کرد، پس از بیان رویداد خونین و بزرگ عاشورا به اوضاع سیاسی افغانستان اشاره کرده، گفت: برخی حلقات طرح اداره موقت را مطرح می کنند در حالی که نه چنین اداری جایگاه دارد و نه طرفدار بلکه باعث فروپاشی نظام سیاسی وبر گشت به عقب می باشد.

دانش به خشونت های موجود اشاره نموده وطالبان را باعث تداوم جنگ و خشونت در کشور خواند.

این در حالی است که طالبان حکومت را باعث بهانه تراشی در برابر گفتگو های صلح می داند.

گزارش قریشی خبرنگار رادیودری:

کلیدواژه