سنبله 10, 1399 14:01 Asia/Kabul
  • ترور سناتور پیشین ولایت زابل در کابل
    ترور سناتور پیشین ولایت زابل در کابل

وزارت امور داخله افغانستان از ترور سناتور پیشین ولایت زابل در مربوطات حوزه پنجم کابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، وزارت امور داخله افغانستان اعلام کرده است که این موضوع تحت بررسی قرار دارد.

یادآوری می کنیم که در چند سال اخیر، ترور افراد دولتی و غیر دولتی در شهرهای بزرگ افغانستان افزایش پیدا کرده است.

تگ