سنبله 23, 1399 16:52 Asia/Kabul

همزمان با آغاز مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت افغانستان با طالبان در دوحه قطر ، گزارش های از درگیری گسترده میان نیروهای امنیتی افغانستان با طالبان میرسد. گزارش تکمیلی از همکارمان عزیز زاهد

کلیدواژه