سنبله 24, 1399 10:39 Asia/Kabul

در پی سفر اخیر وزیر داخله افغانستان به ولایت بلخ ، شهروندان این ولایت خواستار محقق شدن سریعتر وعدهای وزیر داخله این کشور در جهت افزایش امنیت ساکنان این ولایت شدند گزارش تکمیلی از همکارمان کاظمی

کلیدواژه