سنبله 30, 1399 16:38 Asia/Kabul

تاجیکستان آمادگی اش را برای اعمار بندهای برق در افغانستان ابراز کرد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در جمع خبرنگاران، دست آوردهای سفر اتمر سرپرست این وزارت را که بنابر دعوت رسمی به تاجیکستان صور ت گرفت پردست آورد خواند وگفت: دوکشور برای تحکیم و گسترش روابط وهمکاری در عرصه های مختلف به توافق رسیدند.

هیواد درخصوص آمادگی های تاجیکستان برای اعمار بندهای برق گفت: در این سفر مقامات تاجیکستان آمادگی خود را برای اعمار بندها وهمچنان گذاشتن تجارب خود در این عرصه در اختیار افغانستان به توافق رسید. 

سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز نمود که افغانستان آب و ظرفیت ایجاد بندهای بزرگ را دارد اما این که چه زمان و چگونه سرمایه گزاری در این عرصه شود هنوز زمان وجود دارد.

جزئیات بیشتر در گزارش قریشی از کابل:

کلیدواژه