میزان 03, 1399 17:12 Asia/Kabul

«مهدی جعفری» نابغه 10 ساله افغانستانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی همه را شگفت زده نمود.

«مهدی جعفری» نابغه 10 ساله افغانستانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی و خواندن دو مقاله همه را شگفت زده نمود.

وی کودکی ده ساله است که در صنف مصروف تحصیل است، انگلیسی را به خوبی تکلم میکند و می نویسد و نقاشی(رسامی) را به نحو احسن انجام می دهد.

مهدی جعغری همچنان تشویق نامه های بسیار دارد، اول نمره(شاگرد اول) صنف خود است و رضایت معلمان را دارد. وی که به ریاضیات هم علاقمندی شدید دارد، مقاله های خود را با احساس می نویسد و می خواند.

در ویدیو بالا یکی از این مقاله های فلسفی زیبا را که مهدی جعفری به تنهایی نوشته و می خواند را تماشا می کنید.

تگ

کامنت