میزان 07, 1399 19:03 Asia/Kabul
  • صدیقی: دولت افغانستان به پاسداری از آزادی بیان متعهد است
    صدیقی: دولت افغانستان به پاسداری از آزادی بیان متعهد است

سخنگوی رییس جمهور افغانستان، روز دوشنبه، هفتم میزان، هم‌زمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفت که گروه‌های متحجر و تاریک‌اندیش تلاش دارند تا افغانستان را بار دیگر به دوره تاریک و تک‌صدایی بکشانند.

به گزارش  خبرگزاری فارس، «صدیق صدیقی»، سخنگوی رییس جمهور افغانستان، روز دوشنبه، هفتم میزان، هم‌زمان با روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفت که گروه‌های متحجر و تاریک‌اندیش تلاش دارند تا افغانستان را بار دیگر به دوره تاریک و تک‌صدایی بکشانند.

وی اما تصریح کرد که آزادی‌های امروز شهروندان، به‌صورت مستقیم مسوولان دولت را زیر پرسش قرار می‌دهد که تنها در نظام جمهوریت متصور است.

صدیقی در یک رشته توییت به مردم اطمینان داد که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات همچنان به عنوان حقوق بنیادی شهروندان پابرجا خواهد ماند و حکومت به پاس‌داری از کلیه ارزش‌های نوزده ساله کشور، متعهد است.

وی بیان داشت که تاریخ معاصر افغانستان، پیوسته به سرکوب آزادی‌های شهروندی و جلوگیری از یک نظام مردم‌سالار در کشور اشاره می‌کند.

به گفته او اکنون نیز تهدیدهایی در برابر ارزش‌های نوزده‌ ساله اخیر از جمله آزادی بیان و حقوق زنان به مشاهده می‌رسد که حکومت باید متوجه آن باشد.

تگ

کامنت