میزان 14, 1399 09:41 Asia/Kabul

به خواسته های زندانیان زندان پلچرخی که از یک هفته به این‌طرف دست به اعتصاب زده اند، امروز دوشنبه رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار رادیودری، فرهاد بایانی سخنگوی اداره تنظیم زندان های افغانستان می گوید، رسیدگی شماری از مطالبات زندانیان از صلاحیت های این نهاد بالا بوده وموضوعات به ریاست جمهوری ارجاع گردیده وقرار شده تا امروز این خواسته ها در نشست اختصاصی کمیته عدلی و قضایی به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور مورد بررسی قرار گیرد.

بایانی می گوید اکثر خواسته های زندانیان متمرکز به امور عدلی و قضایی می باشد.

زندانیان مدعی هستند که فرامین رییس جمهور در امر عفو، تخفیف، آزادی زندانیان کهن سال و بیمار عملی نگردیده است.

این زندانیان از مدت یک هفته به این طرف دست به اعتصاب زده و خواهان رسیدگی به پرونده های شان می باشند.

اداره  تنظیم زندان های افغانستان می گوید که در زندان پلچرخی حدود ۷هزار زندانی نگهداری می شوند که مرتکب جرائم مختلف شده اند.

جزئیات در گزارش قریشی خبرنگار رادیودری:

کلیدواژه